Aktuality z městské části

Velkoobjemové kontejnery od poloviny ledna opět v ulicích

Od 14. ledna budou v ulicích městské části opět k dispozici velkokapacitní kontejnery pro objemné složky domácích odpadů. Tyto kontejnery jsou pro občany přistavovány jako nadstandardní služba, která je financována Magistrátem hlavního města Prahy, a v částečném rozsahu i MČ Praha 10. 

Publikováno: 12.01.2017
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí1414
Velkoobjemové kontejnery od poloviny ledna opět v ulicích

V Praze 10 je vyčleněno celkem 90 míst, rovnoměrně po celém území městské části, kam je kontejner v průběhu roku několikrát přistaven. Pro první pololetí letošního roku je k dispozici 268 kontejnerů. Rozpis jejich přistavení je aktualizován pod odkazem http://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/velkoobjemove-kontejnery.aspx .

Jak správně kontejnery využívat?

Do kontejnerů patří

Do kontejnerů nepatří

starý nábytek (skříně, stoly, válendy, matrace apod.)
koberce a linolea
staré lyže, snowboardy, kola apod.
velká zrcadla
umyvadla a WC mísy 

 

lednice
televizory a počítačové monitory
zářivky a výbojky
autobaterie, pneumatiky
jiné nebezpečné odpady 

vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.).

bioodpady

 

Kam s ostatním objemným odpadem?

Stále platí, že nejvhodnější pro odložení jakéhokoliv odpadu z domácnosti jsou sběrné dvory hlavního města Prahy. Dovézt lze sem všechny objemné složky odpadu, od nábytku až k rozměrným elektrospotřebičům jako jsou lednice nebo televizory. Předávat je možné i nebezpečné odpady či bioodpady. Veškeré odpady jsou ve sběrném dvoře roztříděny podle jednotlivých komodit a předány k dalšímu zpracování. Převzetí odpadu ve sběrném dvoře je od občanů hlavního města Prahy bezplatné (kromě pneumatik a stavebního odpadu v množství nad 1m3 za osobu a měsíc). Pro městskou část Praha 10 jsou nejdostupnější sběrné dvory v ulicích Perucká, Teplárenská, Malešická a Zakrytá. Více informací lze získat na http://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/sberny-komunalniho-odpadu.aspx .