Aktuality z městské části

Mobilní sběrné dvory přistaví v ulicích městské části

V jarním období lze opět využít pro své domácí objemné odpady nebo bioodpady tzv. mobilní sběrné dvory. Do mobilního sběrného dvora je možné donést objemný odpad, odpad z údržby zeleně (bioodpad), kovy a stavební odpad z drobných domácích úprav (pouze v množství 1m³ na osobu/měsíc), vše z provozu domácností. Pro jednotlivé odpady jsou přistaveny velkokapacitní kontejnery. Přítomný pracovník svozové firmy v místě zajistí evidenci odkládaného odpadu stejně jako ve stabilním sběrném dvoře. První mobilní dvůr bude přistaven v sobotu 23. dubna, další v následující soboty, dle rozpisu.

Termíny přistavení mobilních dvorů

Na Universitním statku – parkoviště u domova důchodců: 23.4.

Ostružinová x Jahodová – parkoviště: 30.4.

Nad Vršovskou horou – za mostem, oblast Slatiny: 7.5.

Kounická x Malínská, u trafostanice: 14.5.

Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.:  21.5.

Provoz mobilního dvora je ve všech termínech v době 9 – 15 hodin. Doplňující informace na mms@praha10.cz nebo 736 499 364 (i SMS).

Služba je určena pouze pro občany s trvalým pobytem na území hlavního města. Podmínky využití mobilního dvora jsou stejné jako v případě stabilních sběrných dvorů, tzn. občan odkládající odpad se musí prokázat osobním průkazem kvůli ověření adresy pobytu. Odložení odpadů je občanům hl. m. Prahy umožněno bezplatně.