Aktuality z městské části

MČ Praha 10 pokračuje v ekologické osvětě, uspořádá diskuzní fóra na téma odpadů

MČ Praha 10 pokračuje v ekologické osvětě! Na informačně-edukativní kampaň „Duben bez odpadů“ naváže dvěma fóry, na nichž budou o celospolečensky významném tématu diskutovat jak zástupci městské části, tak profesních organizací a institucí a aktivních občanů. Fóra proběhnou 11. a 25. května od 18:00, online debaty bude Desítka živě přenášet na svém Facebooku.

Publikováno: 06.05.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady3416

Na prvním fóru se diváci dozvědí, co se děje s odpadem a proč je důležité jeho produkci snižovat, druhé bude zaměřené na rady a tipy, jak potenciální odpad dále využívat, a zároveň jak mu úplně předcházet. 

„Diskuze koncipujeme tak, abychom se bavili co nejvíc prakticky. Lidé se tak dozvědí spoustu zajímavostí spojených s odpadovým hospodářstvím. Představíme jim moderní, ale jednoduchá řešení spojená se sběrem odpadů, samotný proces jeho zpracování a specifika jeho jednotlivých druhů. Nebudou chybět ani plány do budoucna,“ říká místostarostka MČ Praha 10 Jana Komrsková (Piráti), která bude garantkou prvního fóra. „Samozřejmě budeme rovněž apelovat na osobní zodpovědnost všech občanů. Stačí drobnosti – asi málokdo tuší, jak obrovský význam má pouhé sešlapávání plastových lahví či papírových krabic,“ doplňuje místostarosta Komrsková.     

Úvodní diskuze se zúčastní také zástupci Ministerstva životního prostředí, Magistrátu hl. m. Prahy a společnosti AVE Pražské komunální služby a.s. Profesní organizace doplní influencerka Weef žijící na Desítce, která mladé lidi motivuje, aby se chovali šetrně k přírodě. „Ano, ráda bych motivovala lidi k šetrnějšímu přístupu k přírodě. Podle mě by každý měl začít u sebe. Zároveň ale nejsem fanoušek extrémů, ty za mne nejsou dlouhodobě udržitelné. Stačí začít pozvolna a najít si postupně takové činnosti, které člověku sednou. Právě proto se účastním fóra, abych trochou té inspirace přispěla, a tím potenciálně motivovala další,“ prohlašuje Veronika Bernard alias Weef.  

Druhé fórum se bude podrobněji věnovat fenoménům cirkulární ekonomiky, kompostování, komunitního zahradničení či bezobalového nakupování. Slovo dostanou organizace, které se systematicky zaměřují na osvětu v této oblasti (ekologické sdružení Ekodomov, první bezbalový e-shop Domů Bezobalu či Pražský inovační institut) i aktivní občané Prahy 10.

„Zodpovědný přístup k přírodě a jejím zdrojům se někdy stává zdrojem až zbytečně emotivních diskuzí, v nichž se trochu ztrácí samotná podstata. Chceme na konkrétních příkladech ukázat, jaké aktivity už probíhají, proč jsou důležité a že je poměrně snadné se do nich zapojit. Rádi bychom občany motivovali k zamyšlení nad tématem odpadů, které je mnohem komplexnější, než se může zdát,“ zdůrazňuje zastupitel a garant druhé diskuze Milan Maršálek (VLASTA), jenž je na radnici předsedou Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu. 

O iniciativě Duben bez odpadů: