Aktuality z městské části

MČ Praha 10 patří ve zveřejňování smluv mezi nejlepší v Česku

MČ Praha 10 nakládá s veřejnými prostředky hospodárně a je transparentní. Vyplývá to z hodnocení neziskové organizace Hlídač státu, která zveřejnila tzv. K-index za rok 2020. Radnice desáté městské části dostala na stupnici A-F za loňský rok nejvyšší „áčko“, a v rámci celé republiky patří mezi 10 % nejlepších. Prostřednictvím indexu klíčových rizik Hlídač státu kontroluje a hodnotí úřady a instituce.

Publikováno: 30.07.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ3469

„Nevykazuje téměř žádné rizikové faktory. Dobrovolně zveřejňuje velké množství smluv pod 50 000 Kč. Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů,“ píše Hlídač státu o Desítce.

Ta v letech 2017-2019 dosáhla indexu B, za loňský rok se ještě o stupeň zlepšila. „K výbornému výsledku přispěla také rozsáhlá kontrola údajů zveřejňovaných v registru smluv a důsledná oprava i drobných nedostatků. Na tuto oblast klademe zvýšený důraz – plně si uvědomujeme, jak důležité pro občany je, aby měli možnost kontroly čerpání veřejných prostředků,“ říká tajemnice úřadu Jana Hatalová.

Akcent na zveřejňování smluv souvisí s celkovým konceptem otevřené radnice: Desátá městská část své občany systematicky motivuje k tomu, aby se aktivně podíleli na rozvoji Desítky a vyjadřovali se k plánovaným záměrům.

 

Co je K-index:

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index je ukazatel, který ukazuje míru rizikových faktorů, které jsou spojeny s nehospodárným nakládáním s veřejnými penězi a rizikem korupce. Organizace s K–Indexem  A jsou nejlepší, nejvíce transparentní a s nejnižšími riziky. Organizace s K–Indexem K F patří mezi nejhorší. Organizace Hlídač státu analyzovala více než 3 920 000 smluv a dvacet tisíc organizací (jejich transparentnost, dodržování zákona a nakládání s veřejnými penězi).

Zdroj: https://www.hlidacstatu.cz/kindex/detail/00063941