Aktuality z městské části

Zdravá Praha 10: V osvětové kampani upozorňujeme i na důležitost prevence rakoviny prsu

V průběhu koronavirové pandemie významně klesl počet preventivních prohlídek prsu. Vyplývá to z dat Mammacenter skupiny Medicon, která působí na Zahradním Městě a na třech dalších místech Prahy a blízkého okolí. V období od loňského dubna do července tohoto roku centra zaznamenala nárůst pozdního záchytu nádorových onemocnění prsu takřka o pětinu v porovnání s „předcovidovým“ obdobím. Na důležitost prevence své obyvatelky a obyvatele upozorňuje i desátá městská část, a to v rámci dvouměsíční informačně-osvětově kampaně Zdravá Praha 10.

Publikováno: 06.10.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví3510

„Podle nejnovějších studií, z nichž bych vyzdvihla velký výzkum profesora Lászlo Tabára a jeho týmu, se díky screeningu karcinomu prsu snížila úmrtnost žen na rakovinu prsu o více než 41%. Jinými slovy, šance na přežití pacientek s nádorem zachyceným v raném stadiu se podstatně zvyšuje a je přes 90%,“ vypočítává vedoucí lékařka Mammacenter skupiny Medicon Regina Šírová a dodává, že preventivní mamografické vyšetření prsů se v ČR provádí od 45 let věku jednou za dva roky a v tomto režimu je mamografie plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

„Bohužel, i následkem obecně panujícího strachu souvisejícího s pandemií Covid-19, došlo k omezení preventivních prohlídek. Během období duben 2020 – červenec 2021 jsme na našich pracovištích v určitých vlnách zaznamenali znepokojující trend, kterým je pozdní záchyt nádorových onemocnění prsu, velmi často již ve fázi metastazujícího karcinomu. Oproti minulým letům došlo k nárůstu těchto stadií o zhruba o 15-17% za dané období. V těchto stadiích nemoci je léčba agresivnější, významným způsobem zatěžuje organismus, je delší a šance na přežití ženy se podstatně snižuje,“ zdůrazňuje Regina Šírová, podle níž se ale v posledních dvou měsících začíná situace opět obracet k lepšímu.

„Vlastní vyšetření trvá několik minut, je prováděné pomocí nejmodernějších přístrojů, personál našich pracovišť je ohleduplný a ochotný zodpovědět všechny dotazy. V našich screeningových centrech byla již před rokem učiněna veškerá bezpečnostní opatření, která vylučují riziko nákazy Covid – 19 či její šíření,“ shrnuje doktorka Šírová.

Důležitost prevence si uvědomuje i MČ Praha 10, která v září spustila velkou kampaň s názvem Zdravá Praha 10. „V ní dáváme systematické rady a tipy týkající se i zdravého životního stylu a právě prevence nejrůznějších onemocnění. Navázali jsme spolupráci s desítkami profesních organizací, převážně působících na našem území, z nichž jednou jsou právě Mammacentra skupiny Medicon. Odborníci skupiny se představí i na našem veletrhu 13. října, kde zodpoví veškeré dotazy,“ říká radní Michal Kočí (Piráti), který je na vršovické radnici zodpovědný mj. za oblast zdravotnictví.

O veletrhu Zdravá Praha 10:

Veletrh se uskuteční 13. října od 10:00 do 16:00 před Nákupním centrem Eden. Návštěvníci zde budou moci získat celou řadu praktických informací, prohlédnout si zdravotnickou techniku a záchranný člun či ukázku canisterapie. Součástí programu budou také měření body mass indexu, brýle simulující stavy a reakce způsobené například požitím nadměrného množství alkoholu, resuscitační maraton, poradenství v oblasti zdravého stravování nebo právě onkologické prevence.