Aktuality z městské části

Zateplení dává smysl, díky němu v lednu ušetřila ZŠ Olešská téměř 40 % na výdajích za dodávku tepla

O tom, že zateplení školních budov je skutečně výhodné se letos přesvědčila ZŠ Olešská v pražských Strašnicích. Při projektu snížení energetické náročnosti školy dokázali snížit výdaje za dodávku tepla o 39,9 %. Projekt, který má viditelný efekt, byl financován městskou částí Prahy 10, dotacemi od EU a Magistrátu hlavního města Prahy. 

Publikováno: 29.03.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Rozvoj, Bydlení a nemovitý majetek, Školství3835

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ začala na jaře 2022, hotový byl na podzim 2022. Práce v interiéru a na fasádě hlavního vstupu probíhaly v průběhu prázdnin, práce na ostatních fasádách a střechách byly prováděny za provozu. Po dokončení projektu jsou všechny pavilony (A-F) ZŠ Olešská zateplené. V průběhu stavebních prací se také ukázalo, že střecha tělocvičny byla v havarijním stavu, proto došlo k její kompletní rekonstrukci. Součástí projektu byla rovněž instalace vzduchotechniky a venkovních žaluzií.

„Rozlehlý objekt ZŠ Olešská z roku 1974 byl nejen energeticky náročný, ale fasáda budovy byla již také velmi nevzhledná. Hlavním cílem akce bylo celý objekt zateplit, bonusem je nový velmi příjemný pohled na budovu školy a navíc, je nyní připravena na montáž fotovoltaických panelů,“ popisuje projekt místostarostka Prahy 10 Olga Koumarová (Společně pro Prahu 10/ODS)

Pozitivní dopady zateplení školy jsou již nyní jasně viditelné. Průměrná skutečná spotřeba tepla za lednové měsíce v období 2020-2022 činila 163 MWh a za leden v roce 2023 činila 98 MWh. Došlo tedy k reálnému snížení spotřeby tepla o 39,9%. Navíc projektová dokumentace předpokládala snížení spotřeby tepla o 33,9%. Finální výsledek je tedy lepší, než byl projektový předpoklad, podíl na tom má samozřejmě mírnější průběh zimy. Jen pro porovnání, v lednu minulého roku zaplatila škola více než 400 tisíc Kč a v lednu 2023 jen 335 tisíc Kč. Navíc při vyšší ceně za dodávku tepla.

„Jako radní zabývající se školstvím samozřejmě podporuji efektivní způsoby úspor na energiích a to obzvláště nyní, kdy jsou jejich ceny skutečně vysoké. Jakékoliv snížení výdajů za dodávku tepla je tedy ku prospěchu školy. Jsme také rádi, že projekt zateplení ZŠ Olešská proběhl dle plánů a navíc s výsledkem, který přinesl ještě větší úsporu, než se v původním plánu zamýšlelo,“ říká radní pro školství Prahy 10 Ondřej Počarovský (Společně pro Prahu 10/TOP 09).

Celková hodnota realizace projektu včetně doprovodných nákladů jako zajištění technického a autorského dozoru akce, projektových služeb a dalších činností činila 88 873 300 Kč včetně DPH. Z toho část ve výši 26 436 544 Kč byla spolufinancována dotací z fondů EU (146. výzva Operačního programu Životního prostředí), kdy část ve výši 23 689 441 Kč přijala Městská část Prahy 10 na konci minulého roku a zbylá část ve výši 2 747 102 Kč bude přijata během dubna – května na základě již podané žádosti o platbu. Současně byla na akci dále poskytnuta dotace Magistrátem hlavního města Prahy a to v celkové výši 16 099 500 Kč. Celková výše dotací, které byly na akci poskytnuty, byla 42 536 044 Kč. Zbylou částku projektu 46 337 256 Kč financovala Městská část Prahy 10.

„Jednalo se o rozsáhlou stavební akci, která díky vzájemné konstruktivní komunikaci zástupců MČ Prahy 10 s vedením stavby i se školou proběhla poměrně hladce. Nejcitelnějším omezením bylo uzavření tělocvičen na několik měsíců jak na jaře, tak na podzim. Hodně pozornosti jsme museli samozřejmě věnovat zajištění bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy na školním pozemku. Stavba s sebou nesla také hodně hluku, omezení možnosti větrání a další nepříjemnosti, ale při pohledu na výsledek konstatujeme, že všechno nepohodlí je zapomenuto, a radujeme se jak z pěkné nové fasády, tak i při pohledu na fakturu za dodávku tepla,“ říká k projektu ředitelka ZŠ Olešská Petra Rohlíčková.

Co je Operační program Životního prostředí?

Operační program Životní prostředí je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. Ve svém třetím programovém období v letech 2021–2027 poskytne České republice z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) zhruba 61 miliard korun. Z toho je vyčleněno 12,2 mld. na energetické úspory, 7 mld. na obnovitelné zdroje energie, 7,1 mld. na oběhové hospodářství, 14,1 mld. na vodovody a kanalizace, 10,6 mld. na přírodu a znečištění a 10,2 mld. na adaptaci na změnu klimatu. V závislosti na jednotlivých aktivitách je program určen pro města, obce, kraje, neziskový sektor, podnikatele i fyzické osoby.