Aktuality z městské části

Vodní prvky v Malešickém parku

Spuštění vodních prvků v Malešickém parku 

Publikováno: 12.08.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí3900
Vodní prvky v Malešickém parku

12.8.2023 bude po opravě kamenného obložení spuštěna horní část vodních herních prvků. Žádáme občany, aby při jakémkoliv zjištění poškozování tohoto obložení informovali správce parku a městskou policii. Zároveň je ve spodní části parku dále prováděno zkapacitnění odvodnění parku při přívalových deštích a rekonstrukce technologie obsluhy spodní části vodní kaskády. Z důvodu zvýšení bezpečnosti při provádění těchto prací žádáme občany o respektování zábran a označení prostoru ve kterém jsou práce prováděny.