Aktuality z městské části

Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 28. 06. 2024 do 15. 07. 2024 do 10 hodin veřejnou nabídku na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, prostřednictvím které je nabízen k pronájmu nebytový prostor č. 501 na adrese Litevská 1282/1, o celkové ploše 248,12 m². Záměrem je využít tento prostor tak, aby přispěl ke zlepšení života v této lokalitě. Hledá se podnikatelská činnost nebo služby, které podpoří společenský a kulturní život v této oblasti. Vítány jsou různé aktivity a služby, které budou přínosné a mohou být atraktivní pro obyvatele. Rovněž jsou vítány kombinace různých služeb, které napomáhají dosažení výše zmíněných cílů.

Publikováno: 02.07.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ, Bydlení a nemovitý majetek5289