Aktuality z městské části

Velký jarní úklid, dobrovolníci i Desítka proti nepořádku ve veřejných prostorech a zeleni

V letošním roce se na Desítce iniciativou „Společně ukliďme Prahu 10“ opět zapojujeme do národních kampaní „Ukliďme Česko“ – www.uklidmecesko.cz a „Ukliďme svět“ – www.uklidmesvet.cz. Obě dobrovolnické kampaně se hlásí k čistotě přírody a dalších veřejných prostor mimo město i v něm. Na naší městské části proběhnou zejména úklidy v tradičních lokalitách v Trojmezí, na Bohdalci, ve Slatinách nebo Malešickém lese, ale také na dalších místech. 

Publikováno: 24.03.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí3834

„Jsem rád, že veřejnost vnímá veskrze pozitivně úlohu dobrovolnických úklidů, které mají celorepublikově své místo a tradici a jsou nezastupitelným pomocníkem proti velkému nešvaru černých skládek, kterým lze jen složitě předcházet,“ říká radní městské části Milan Maršálek (VLASTA), který má v gesci životní prostředí a udržitelnost.

Dobrovolnické úklidy budou probíhat na několika místech. V sobotu 25. 3. v oblasti Bohdaleckého lesa nebo v lokalitách Sedmidomky a Slatiny. V pátek 31. 3. jsou připravené úklidy ve Vršovicích podél železniční tratě v okolí zastávky Praha-Eden. A konečně v sobotu 1. 4. se bude uklízet v Malešickém lese, na Trojmezí, kolem Botiče v Záběhlicích a ve Vršovicích, v prostoru budoucí drážní promenády ve Strašnicích, u Hamerského rybníka nebo v lese při ulici Rabakovská.

MČ Praha 10 stejně jako v předešlých letech zajistí svoz odpadu či nabízí dobrovolníkům pracovní pomůcky (pytle, rukavice). Akci také podporuje místní svozová společnost AVE Pražské komunální služby a.s., která na své náklady poskytne velkoobjemové kontejnery,“ sděluje Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí. A doplňuje, že „pokud má někdo zájem se do úklidu zapojit, může se obrátit na odbor např. využitím emailu bezodpadu@praha10.cz.“

S jarním obdobím také začíná pravidelná možnost pro občany využít některou z bezplatných služeb ke svozu či odvozu objemného či separovaného specifického odpadu. Speciálně pro odpad z domovních zahrad jsou určeny velkokapacitní kontejnery na bioodpad.

„Pokračujeme s úspěšnou osvětovou i praktickou kampaní „Desítka bez odpadů“. Stále ještě distribuujeme bezplatně kompostéry pro veřejnost, v oblasti předcházení vzniku odpadů podpoříme lokální bleší trhy, zvažujeme možnosti pro založení tzv. reuse centra a více se zaměříme na navýšení separačních nádob na odpad v bytových domech,“ doplňuje radní Maršálek.

MČ Praha 10 pravidelně informuje občany o aktuálních možnostech, jak se celoročně popasovat se vzniklým velkoobjemovým či specifickým odpadem z domácnosti a zahrad. Nyní přinášíme aktuální termíny a odkazy na tyto zpravidla bezplatné služby pro veřejnost. Desítka současně zaktualizovala seznam doporučení pro své občany při hlášení nepořádku a závad ve veřejném prostoru.

„Nepořádek ve veřejném prostoru je velký nešvar, který je neblahou vizitkou jen malé skupiny spoluobčanů, ale řešit ho musíme všichni,“ uvádí Jaroslav Štěpánek (Společně pro Prahu 10), který je předsedou Výboru pro životní prostředí. „Podnětům občanů se pravidelně věnujeme a společně s odborem životního prostředí průběžně řešíme zlepšení čistoty veřejných prostranství a stav veřejné zeleně,“ ubezpečuje zastupitel Štěpánek.