Aktuality z městské části

Vandalismus v Malešickém parku

V letních měsících dochází v Malešickém parku ke zvýšenému poškozování vybavení parku, zejména v části vodních herních prvků. Kamenné obložení je odlamováno a rozbíjeno vandaly. V současné době došlo k nárůstu ničení tohoto obložení a proto je nutné tento stav napravit a obložení obnovit. 

Publikováno: 03.08.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí3896

Jelikož tyto práce nelze provádět při spuštěné kaskádě, vysokých okolních teplotách a pracovního vytížení dodavatelské firmy, bude tato oprava obložení provedena ve dnech 4.8 – 14. 8. 2023. Po tuto dobu informujeme občany, že bude kaskáda s vodními prvky odstavena z provozu. I nadále bude odstavena spodní část kaskády. Jednak z důvodu řešení rekonstrukce ovládací elektroniky a dále z důvodu zahájení prací na realizaci opatření proti přívalovým dešťům úpravou odvodnění hlavních vertikálních cest v parku. Práce na rekonstrukci palub jsou ukončeny. O spuštění horní a dolní části kaskády budeme občany informovat     Děkujeme za pochopení a apelujeme na občany, pokud budou svědky ničení vybavení Malešického parku, aby okamžitě informovali MP na tel. čísle +420 222 025 650. Pomůžete tím zabránit neustálému ničení Malešického parku.