Aktuality z městské části

Uzavírka ulic Topolová a V Korytech

V pátek 24. září večer bude po mnoha měsících kompletně zprovozněn podjezd Nad Vinným potokem/Bartoškova, kam se zároveň od zítřka vrátí i běžný provoz autobusů MHD.
Omezení provozu se přesune do ulice V Korytech, kde bude od 4. 10. 2021 Metrostav dokončovat drážní stavbu obnovou vozovky a chodníků v podjezdu u dřívějšího sídla ČSSZ, komunikace bude v celé šíři uzavřena do 5. 11. 2021.

Publikováno: 24.09.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava3497

Objížďka bude obousměrně vedena po trase Průběžná – Jižní Spojka – V Korytech. V koordinaci s touto akcí, v době výrazně redukovaného provozu v ulici V Korytech, proběhne v rámci již probíhající obnovy STL plynovodu v ulici Průběžná jako 14. etapa stavby překop vozovky v křižovatce obou uvedených ulic. Vjezd do ulice V Korytech bude probíhat v obvyklém místě, výjezd z ulice V Korytech bude veden Strančickou a Radošovickou. 
Současně bude v Topolové ulici od 29. 9. 2021 provádět Pražská plynárenská Servis Distribuce obnovu plynovodů v úseku mezi Jabloňovou a Karafiátovou. Tuto opravu bylo letos nutno již dvakrát odložit, nejprve kvůli rekonstrukci Jabloňové, pak kvůli uzavírce podjezdu Průběžná – Švehlova. Provoz bude umožněn pouze jedním směrem, a to na sever do Švehlovy, opačně bude objížďka vedena Švehlovou do Jahodové, resp. Práčské.
Související úpravy linkového vedení MHD naleznete na webu DPP.

Přiložené dokumenty