Aktuality z městské části

Rekonstrukce vozovky v ulici U Zdravotního ústavu

Od pondělí 19. června zahájí TSK rekonstrukci vozovky v ulici U Zdravotního ústavu. Ta plynule naváže na rekonstrukci vodovodního řadu.

Publikováno: 19.06.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava3872

Práce budou probíhat mezi ulicem Šrobárova a Benešovská. Během rekonstrukce bude provedena souvislá údržba vozovky, v rámci které budou vyměneny asfaltové vrstvy v tl. 100 mm s následnou pokládkou nových vrstev. Propadlé a vybočené obruby budou vyrovnány, případně zcela nahrazeny novými v případě špatného technického stavu. Vjezdy budou tvořeny drobnou dlažbou skládanou do kroužků, uliční vpusti budou opraveny bezvýkopovou technologií. Během stavby budou rovněž doplněny signální varovné pásy pro nevidomé a slebozraké.

Rekonstrukce bude realizována ve dvou etapách. V první etapě budou uzavřeny oba jízdní pruhy ve směru Eden (jak odbočení doprava, tak odbočení doleva) od ulice Šrobárova. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Šrobárova – Vlašimská – Benešovská, a to i pro městskou hromadnou dopravu.
Ve druhé etapě dojde k uzavírce pravého pruhu ve směru Želivského a levého odbočovacího pruhu ve směru Eden od ulice Benešovská – Šrobárova. Objízdná trasa je opět vedena ulicemi Šrobárova – Vlašimská – Benešovská a rovněž se týká i MHD.