Aktuality z městské části

Prezentace návrhů projektu Moje stopa

ÚMČ Praha 10 zve zájemce o projekt Moje stopa na autorské prezentace podaných návrhů. Setkání budou probíhat v každé ze čtyř lokalit takto:

Středa 13.1.2016 v ZŠ u Roháčových kasáren pro lokalitu Vršovice - Vinohrady

Čtvrtek 14.1.2016 v ZŠ Brigádníků pro lokalitu Strašnice

Středa 20.1.2016 v ZŠ Hostýnská pro lokalitu Malešice

Čtvrtek 21.1.2016 v ZŠ Švehlova pro lokalitu Zahradní Město - Záběhlice

Setkání proběhnou vždy od 17:30 hodin, pro účastníky bude přichystáno občerstvení a pro děti herní koutek.

Na těchto setkáních budou prezentovány návrhy, vztahujícími se k dané lokalitě. Zájemci tak budou mít možnost seznámit se s návrhy svých sousedů , o kterých budou moci v první polovině února hlasovat.

Prezentace návrhů projektu Moje stopa