Aktuality z městské části

Praha 10 podpoří 13 nápadů ze Zásobníku projektů

V letošním roce je realizován již pátý ročník soutěže „Zásobník projektů – město na míru“. V rámci této soutěže mohou občané navrhnout a realizovat úpravu či oživení veřejného prostoru na území Prahy 10. „Zásobník projektů – město na míru“ nabízí příležitost podpořit menší projekty, které mohou vymyslet a zorganizovat sami obyvatelé, kteří mají zájem upravit veřejný prostor, či zlepšit kvalitu života obyvatel MČ Praha 10 pořádáním kulturních, společenských, sportovních nebo volnočasových aktivit, bez nutnosti sdružovat se v oficiálních spolcích.

Do soutěže bylo letos přihlášeno v letošním ročníku celkem 20 projektů. Z těchto projektů vybrala dne 8. června 2016 porota složená ze zastupitelů, úředníků ÚMČ Praha 10 a veřejnosti 13 projektů, které budou MČ Praha 10 finančně podpořeny. Jedná se o tyto uvedené projekty:

 1. Zahrada ve městě V – projekt podpořen částkou 85 000,- Kč
 2. Navazující letní výstava humoristy Pavla Kantorka – projekt podpořen částkou 25 000,- Kč
 3. Jako Fénix – setkávání s poezií, výtvarnem a hudbou – projekt podpořen částkou 60 000,- Kč
 4. Kino Náměstíčko – projekt podpořen částkou 29 000,- Kč
 5. Malešické informační vývěsky – nová součást NS Svatého Josefa – projekt podpořen částkou 42 510,- Kč
 6. Podchod a lavičky v barvě – projekt podpořen částkou 20 000,- Kč
 7. Festival radosti a smíchu na Praze 10 – projekt podpořen částkou 37 800,- Kč
 8. Sousedská slavnost na Náměstí Svatopluka Čecha – projekt podpořen částkou 19 152,- Kč
 9. Nostalgie sedmdesátek aneb dětství bez mobilů – projekt podpořen částkou 40 000,- Kč
 10. Petanque turnaj pro každého – IV. ročník – projekt podpořen částkou 9 500,- Kč
 11. Vršovický koláč 2016 – projekt podpořen částkou 20 000,- Kč
 12. Cesta pro bezpečné dětství – projekt podpořen částkou 91 900,- Kč
 13. Další krok pro vnitroblok – projekt podpořen částkou 20 000,- Kč

Na tyto projekty bude rozděleno celkem 499 862,- Kč.