Aktuality z městské části

Praha 10 pořádá kurzy pro zlepšení bezpečnosti svých seniorů

Cyklus vzdělávacích programů v rámci Senior akademie pořádaný ve spolupráci s městskou částí Praha 10 a pražskou městskou policií bude pokračovat i v tomto roce. Senioři, ale i další zájemci se na nich dozvědí, jak se například chovat v krizových situacích, jak přivolat pomoc v případě krizové situace nebo zásady předcházení trestné činnosti. „Záměrem je seniory a další veřejnost seznámit se situacemi, které se v denním životě stávají a vyplývají z praxe městských strážníků. Na druhou stranu se budou moci podělit i o své vlastní zkušenosti z oblasti bezpečnosti. Právě tato forma výměny informací se nám jeví jako nejefektivnější a má svůj přínos pro zvyšování pocitu bezpečí zejména právě u seniorů,“ popsal místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík, podle kterého tyto přednášky výborně doplňují oblíbené kurzy sebeobrany pro seniory a ženy.

V rámci programové náplně Senior akademie budou podrobně probírána následující témata: Prevence osobního bezpečí, Zabezpečení majetku, Bezpečnost seniorů v provozu metropole, Základy právního vědomí, Kriminalistika, jak ji neznáte, Mimořádné události, Základy první pomoci, Požární ochrana, Domácí násilí, Senioři versus podvodníci, Chov psů na území hl. m. Prahy. „Tedy témata, se kterými se setkávají v běžném životě senioři, ale i další občané setkávají. Vzdělávací kurzy by jim tak měly napomoci, jak se v případě krizových nebo vypjatých situacích zachovat a třeba na koho se v této souvislosti obrátit,“ upřesnil Zoufalík s tím, že v rámci vzdělávacích programů je využívaná moderní metoda osvědčená na univerzitách třetího věku, kde je vždy na jedné přednášce probíráno podrobněji jedno konkrétní téma.

Účastníci programů budou mít i příležitost zúčastnit se bezplatných exkurzí do Muzea Policie ČR, do Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy a do psího domova v Tróji. „Po úspěšném absolvování získají účastníci pamětní list a předměty k ochraně osobního bezpečí a zabezpečení majetku,“ dodal.

Senior akademie se skládá z 11 přednášek, které se budou konat každé úterý od 5.února do 16.dubna, vždy od 14:00 do 16:00 hodin v prostorách detašovaného pracoviště Úřadu městské části Praha 10, Jasmínová 35 na Zahradním městě (budova bývalých jeslí).  Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 272 657 063 každý všední den od 8:00 do 14:00 hod.

Praha 10 se v loňském roce jako jediná z pražských městských částí oficiálně přihlásila k myšlenkám Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Jeho posláním bylo právě zamyšlení se nad skutečností, že obyvatelé Evropy se dožívají stále vyššího věku, a přibývá tak seniorů, kteří by chtěli žít kvalitní a plnohodnotný život. Cílem byla snaha o vytvoření podmínek pro aktivní stárnutí. Na tyto myšlenky navazuje  Praha 10 i v letošním roce, kdy pokračuje v aktivitách, které byly v minulém roce velmi úspěšné. Kromě uvedené Senior akademie se jedná i o praktické kurzy, jakými jsou např. kurzy sebeobrany či kurzy rekondičního cvičení pro seniory, pořádané již od ledna letošního roku. Novinkou jsou i procházky tzv.nordic walking.

Podrobnější informace naleznete zde.