Aktuality z městské části

Praha 10 otevírá dveře zájemcům o pěstounství

Desátá městská část se zapojuje do celopražských Dnů pěstounství. U příležitosti informačně-osvětové aktivity uspořádá Desítka v pondělí 6. června den otevřených dveří, kde budou zájemcům k dispozici jak sociální pracovnice z oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), tak samotní pěstouni.

Publikováno: 01.06.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví3684

Den otevřených je určený nejen občanům, kteří si chtějí rozšířit povědomí o této formě náhradní rodinné péče, ale i těm, kteří se pěstouny plánují přímo stát. Lidé mohou dorazit 6. června v rozmezí 14. a 17. hodiny, setkání se koná ve Středisku územního rozvoje v přízemní radniční budovy B.

„Naši sociální pracovníci provedou účastníky celým procesem pěstounské péče a jejími specifiky. Dlouhodobí i přechodní pěstouni pak přidají praktické zkušenosti, chybět nebudou ani informační materiály, odborná literatura a další praktické dokumenty. Chceme, aby se o důležitém tématu hovořilo, a rádi bychom zároveň motivovali naše občany k výkonu této profese, která je bez přehánění posláním,“ říká radní Michal Kočí (Piráti), který se ve vedení městské části stará o sociální oblast a zdravotnictví. „Velkým cílem nás všech je, aby co nejvíc dětí vyrůstalo v rodinách, a počet dětí v ústavech se naopak snižoval,“ dodává radní Kočí. 

Na území Desítky je v pěstounské péči momentálně přes sto dětí. „Pro jejich náhradní rodiče pořádáme pravidelné vzdělávací semináře a snažíme se je podporovat i nad rámec zákona. Organizujeme setkávání pěstounských rodin, poslední proběhlo letos na jaře. Vzájemné předávání zkušeností a psychické podpory mezi pěstouny považuji za velmi důležité, smysluplné a těžko nahraditelné. Samotným dětem děláme každoročně radost tisícikorunovou poukázkou do knihkupectví,“ shrnuje Michal Kočí.

Dny pěstounství pořádá hlavní město Praha od 2. do 10. června. Cílem je jak poděkovat pěstounům za péči o děti, které nemohou být se svými rodiči, tak o tématu informovat širší veřejnost a motivovat nové zájemce. Mezi akcemi nechybí kromě dnů otevřených dveří ani setkání s pěstouny v Zoo Praha, workshop, besedy či zábavné aktivity pro děti. Podrobnosti najdete na webu hlavního města Prahy (www.praha.eu).