Aktuality z městské části

Praha 10 efektivně vynakládá finanční prostředky na zdravotní a sociální oblast

Rada městské části Praha 10 na svém zasedání dne 11. června schválila ukončení lékařské pohotovostní služby na poliklinice Malešice a dětské zubní pohotovosti Nad Olšinami. Důvodem je mimo jiné to, že jsou na Desítce provozovány dvě pohotovosti, vzdálené od sebe dva a půl kilometru.

Praha 10 efektivně vynakládá finanční prostředky na zdravotní a sociální oblast

Opatření přinese úsporu téměř 12 milionů korun ročně. Ty městská část využije převážně v sociální oblasti. Od 1. ledna 2020 tedy bude v Praze 10 fungovat pohotovost pouze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV). Pro některé bude dobře dostupná i pohotovost v Thomayerově nemocnici v Krči.

„Vzhledem k finanční kondici městské části, kterou naše koalice převzala od předchozího vedení, není možné velkoryse dotovat pohotovost na poliklinice Malešice ve chvíli, kdy stejnou službu poskytuje nedaleká Vinohradská nemocnice. I proto, že současná politika státu budí značnou nejistotu ve financování sociální oblasti, zůstanou uspořené prostředky v rozpočtu městské části. V kapitole sociální oblasti a zdravotnictví budou využity pro ty nejpotřebnější,“ říká radní pro oblast sociální a zdravotnictví Michal Kočí (Piráti).

Praha 10 doposud financovala malešickou pohotovost včetně nonstop lékárny částkou, která se blížila 10 milionům korun ročně. Na dětskou zubní pohotovost byla vynakládána částka kolem 2,5 milionu KČ. Povinnost zajistit lékařskou pohotovostní službu ukládá zákon kraji, v našem případě hlavnímu městu Praze. Hlavní město vydává ročně na svých 14 pohotovostních služeben částku 22,5 mil. Kč. To znamená v průměru 1,6 milionu Kč za jednu – oproti skoro desetimilionovému finančnímu příspěvku od Prahy 10 je to zanedbatelná částka.

S žádostí o finanční příspěvek oslovila radnice Prahy 10 vedení hlavního města Prahy, Středočeský kraj a všechny sousední městské části, jejichž občané celkově až z jedné třetiny využívají pohotovost v poliklinice Malešice. Nikdo se však finančně spolupodílet nerozhodl. Hlavní město Praha odmítlo přispět s odůvodněním, že svůj stávající systém shledává jako velmi efektivní.

„Chci zdůraznit, že se naši občané nemají čeho bát. Na Desítce zůstane zachována služba pohotovosti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Dětská pohotovost má podle pana ředitele dostatečné kapacity pro všechny občany ze spádové oblasti,” uvedla starostka Renata Chmelová (VLASTA).

Přehled lékařských pohotovostních služeb na území hlavního města Prahy: http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/lekarska_pohotovostni_sluzba/prehled_lps/index.html#item-170794

Přehled lékáren s pohotovostní službou (24 hodin): http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/lekarny_s_pohotovostni_sluzbou/index.html