Aktuality z městské části

Pozvánka: Otevření nově zrekonstruovaného DH Sobotecká

MČ Praha 10 srdečně zve na otevření nově zrekonstruovaného hřiště Sobotecká na desítkových Vinohradech, to se uskuteční 20. 6. 2024 od 16:30. Přijďte se podívat na výsledek spolupráce obce zahradních architektů i místních občanů. Výsledná podoba úprav této významné herní plochy vychází z dříve proběhlé participace, kdy architekt projektu do výslední podoby zapracoval maximum podnětů a připomínek místních občanů.

Publikováno: 19.06.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Pro celou rodinu, Sport a pohyb, Dětská hřiště5226

V roce 2023 se MČ Praha 10 podařilo získat dar ve výši bezmála 20 milionů korun. Z těchto účelově vázaných prostředků soukromého dárce je kompletně rekonstruováno velké dětské hřiště Sobotecká na Vinohradech. MČ Praha 10 je velmi vděčná za tuto inovativní a inspirativní spolupráci se soukromým sektorem.

 

Letos v lednu byla tato unikátní rekonstrukce zahájena. Termín pro dokončení rozsáhlých prací byl naplánován na konec srpna, nicméně se podařilo práce uspíšit a dětský prostor se otevírá již před letními prázdninami. Věříme, že bude dlouho sloužit místním dětem a rodinám.