Aktuality z městské části

Opravy Košické ulice

V důsledku extrémních dešťů se v červnu v ulici Košická, jejímž správcem je TSK, propadla na více místech vozovka. Po provizorní opravě asfaltem proběhl georadarový průzkum oblasti a následně začala komplexní oprava havarované stoky.

Publikováno: 20.10.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava3523
Opravy Košické ulice
Jedná se o zděnou cihlovou stoku vejčitého tvaru o šířce 60 cm a výšce 110 cm. Stoka je v úseku od Černomořské ul. po Moskevskou poškozena natolik, že je nutné opravit ji v celé délce. Znamená to poškozené části vybourat, vytěžit a chybějící zdivo doplnit. V podstatné části délky stoky je vybourání stávajícího zdiva možné pouze hornickým způsobem, tzn. tuneláží. V takovém případě se nejedná o lokální opravu, ale o vyzdění stoky v celém jejím profilu.

Práce na stoce je nutno provádět postupně tak, aby technologicky navazovaly. Všechno ovlivňuje počasí, protože stoka musí zůstat po dobu opravy v provozu a odvádět alespoň splaškové a srážkové vody z přilehlých nemovitostí. Na pracoviště se z prostorových důvodů vejdou maximálně dva lidé, kteří z důvodu zvýšeného průtoku odpadní vody ve stoce musí někdy práce přerušit. Průměrný denní postup prací je 80 cm. Při celkové délce havarovaného úseku stoky, který činí 160 m, se jedná zhruba o 200 pracovních dnů a k této době je nutno připočítat ještě nucené přestávky.

Rozumím tomu, že omezení v dopravě může být důvodem pro nespokojenost občanů Desítky. Nicméně oprava je opravdu náročná a prosím proto obyvatele Košické a okolí o strpení. Předpokládáme, že práce skončí v polovině příštího roku,“ říká Martin Sekal (ODS), místostarosta zodpovědný za dopravu.