Aktuality z městské části

Na Desítce přibyly nádoby na kovy

Je to přibližně osm let, kdy třídění odpadu bylo na území městské části rozšířeno o novou komoditu, kterým jsou kovové obaly. Šedá nádoba, do které lze kovy vkládat, je nyní součástí přibližně poloviny všech stanovišť tříděného sběru, a jejich počet se postupně navyšuje.

Publikováno: 03.07.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady5296

V letošním roce přibylo šest nádob, které jsou k dispozici v ulicích Novorossijská, Černokostelecká, Malínská, Žernovská a v rámci nové zástavby i v ulicích Klapálkova a Měchnovská. Aktuálně je podána žádost o dvě nádoby a do konce roku je předpokládáno další zvýšení jejich počtu. Přistavení sběrné nádoby není bohužel možné plošně na všech stanovištích, protože ne všude jsou k tomu dostatečně vhodné prostorové poměry, ale záměrem Prahy 10 je, aby nádoba byla dostupná co nejširšímu okruhu uživatelů.

Oddělený sběr kovových obalů se ukázal jako velmi oblíbený. Velký podíl na tom má i rostoucí množství nápojových plechovek, které jsou v posledních letech v prodeji. Vzhledem k tomu, že výroba jedné plechovky je energeticky a materiálově velmi náročná, a je vhodnější při nákupu preferovat jiný typ obalu, pak jejím správným odložením přispějeme k úspoře druhotných surovin. Staré kovy totiž lze velmi dobře využít v procesu recyklace a přeměnit na nové výrobky, ať už se jedná opět o plechovky, dráty či další kovové výrobky.

Kde všude nádoby na kovy v Praze 10 najdeme, a co do sběrné nádoby patří, protože neslouží jen pro plechovky od nápojů, je k dispozici v informační složce na stránce „sběr kovových obalů“.

Radnice přivítá tipy na místa, kde nádobu na kovy umístit. Ty lze zasílat na email bezodpadu@praha10.cz. Pracovníci odboru životního prostředí všechny návrhy zhodnotí a bude-li to možné, podají žádost o novou nádobu.

Připomínáme, že kovy lze oddělně třídit i v bytových domech v rámci domovního stanoviště tříděného sběru, a to společně s plasty a nápojovými kartony v rámci tzv. multikomoditního sběru. Narozdíl od venkovních stanovišť, kde do multikomodity patří pouze plast a nápojový karton. Informace, jak si o domovní nádoby na tříděný sběr požádat je dostupná na webové stránce „domácí stanoviště tříděného odpadu“.