Aktuality z městské části

MČ Praha 10 udělila Karlu Čapkovi čestné občanství in memoriam

Karel Čapek je oficiálně čestným občanem Prahy 10! Poctu celosvětově známému spisovateli dnes převzaly Kateřina Trlifajová a Katherine Kastner, pravnučky Čapkovy sestry Heleny. Slavnostní akt proběhl ve vile na Vinohradech, kde Karel se svým bratrem Josefem žili. 

Publikováno: 02.06.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Kultura3436

Slavný občan Prahy 10 se narodil v roce 1890, vloni tedy od jeho příchodu na svět uplynulo 130 let. MČ Praha 10 u té příležitosti vymyslela projekt Karel Čapek 130, který sestával z celoročních kulturních aktivit (více zde). Zastupitelstvo městské části v loňském roce zároveň schválilo, že Desítka význačnému literátovi a mysliteli posmrtně udělí čestné občanství.

K samotnému předání došlo vinou pandemie a s ní spojených opatření až nyní: Pravnučky Čapkovy sestry Heleny převzaly z rukou starostky městské části Renaty Chmelové speciálně vyrobenou cenu ve tvaru desetistěnu. „Karel Čapek byl víc než spisovatel. Byl přirozenou veřejnou autoritou. Autoritou, která za svá slova ručila,“ řekla starostka Chmelová v úvodním proslovu. „Při zvažování čestného občanství se obvykle zvažuje dílčí přínos té které osobnosti. Její mimořádný přínos pro kulturu, věhlas naší metropole, případně hrdinství. Zde jsme na úrovni městské části. A jsme si jistí tím, že Karel Čapek splňuje naráz, najednou více měřítek a je nositelem více zásluh, než kolik tato ocenění předpokládají,“ dodala Renata Chmelová a připomněla nadčasovost jeho myšlenek, které jsou velmi aktuální i v současnosti. 

Hosty slavnostní události byli předseda Společnosti bratří Čapků Pavel Vespalec a Kristina Váňová, emeritní ředitelka Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše a Společnosti bratří Čapků (a odbornice, s níž městská část úzce spolupracovala v rámci projektu Karel Čapek 130).