Aktuality z městské části

MČ Praha 10 schválila rozpočet na rok 2022, investovat bude hlavně do škol

MČ Praha 10 má plán příjmů a výdajů na příští rok. Rozpočet, spolu s plánem zdaňované činnosti a akčním plánem navázaným na desetiletou strategii rozvoje Desítky, dnes schválilo Zastupitelstvo městské části. Třetinu výdajů tvoří investice, z nichž více než polovina jde do novostavby a rekonstrukcí školních budov.

Publikováno: 20.12.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance3571

Rozpočet na rok 2022 počítá s příjmy 1 053, výdaji 1 305 a schodkem 252 milionů korun.  Plán zdaňované činnosti pak s výnosy 542 a náklady 346 milionů korun, z nichž 182 milionů korun je určeno na opravy a udržování svěřeného majetku. Také zisk 196 milionů korun bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic městské části.

„Pokud je pro náš rozpočet něco typické, jsou to investice do škol. Oproti letošku jsme ještě navýšili samotný podíl investic na výdajích, který je 32 procent. Nadpoloviční většina investic pak putuje do školních budov,“ vypočítává Lucie Sedmihradská (VLASTA), která je na vršovické radnici radní pro finance a rozpočet, a doplňuje konkrétní příklady:

„Nejvíc prostředků, 100 milionů korun, v příštím roce vynaložíme na novostavbu mateřské školy Bajkalská, plánujeme také začít s rozsáhlou rekonstrukcí základní školy V Olšinách, tzv. staré školy. Na ni se nám navíc podařilo získat dotaci z hlavního města a částečné financování na základě metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích.“ 

Významnou investicí bude také zateplení fasády ZŠ Olešská za 64,1 milionu korun, kterou bude městská část spolufinancovat dotacemi z Operačního programu Životní prostředí. „Je ale potřeba říct, že rozpočet může obsahovat pouze ty dotace, které jsou v tuto chvíli nárokové. Proto náš plán obsahuje jen příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu (82 mil. Kč) a dotaci z hlavního města Prahy (371 mil. Kč). V průběhu roku však obdržíme další prostředky, a tak dojde k poměrně významnému navýšení celkového objemu přijatých dotací, a tím samozřejmě i výdajů. Obecně klademe velký důraz na to, abychom byli schopni z dotací pokrýt co nejvíc výdajů,“ říká radní Sedmihradská.

Pro případ, že by došlo k časovému nesouladu, a výdaje předběhly v čase příjmy, schválilo Zastupitelstvo v listopadu přijetí kontokorentního úvěru a uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou.

Stejně jako v předchozích dvou letech, i letos Desítka věnovala velkou pozornost veřejnému projednání rozpočtu. To proběhlo 22. listopadu na zasedání finančního výboru, na němž byli s navrženým rozpočtem podrobně seznámeni jak opoziční zastupitelé, tak prostřednictvím on-line přenosu i občané. Obyvatelé se mohli také podílet na plánování výdajů rozpočtu. Jeho součástí je totiž akční plán, tedy soubor konkrétních projektů, jimiž městská část naplňuje svou strategii udržitelného rozvoje. Ten premiérově obsahuje i náměty samotných občanů. K jejich posílání je radnice vyzvala na jaře a sešlo se jí 112 podnětů.