Aktuality z městské části

MČ Praha 10 podpoří dotacemi 262 projektů za 27 milionů

Dotace z desáté městské části putují na 262 projektů, radnice na ně v tomto roce poskytne celkem 27 milionů. Přidělení financí ve čtyřech oblastech podpory schválilo v pondělí 12. dubna Zastupitelstvo Desítky.

Publikováno: 14.04.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Granty a dotace, Projekty3396

Organizace mohly žádat o peníze na jednorázové akce i celoroční činnost ve čtyřech okruzích: kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a zdravotní oblast a ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Celkem bylo podáno 416 žádostí, 262 z nich splnilo podmínky řízení, a městská část jim přiřkla podporu.

Vytvořili jsme pracovní skupiny hodnotitelů pro jednotlivé oblasti, kteří posuzovali kvalitu jednotlivých projektů, jejich hospodárnost, zajištění vícezdrojového financování, počet klientů – účastníků z Prahy 10, úplnost požadovaných dokladů a také soulad záměru se strategickými cíli rozvoje městské části,“ popisuje Lucie Sedmihradská (VLASTA), která je na Desítce radní pro finance, rozpočet a právě dotace. Skupiny k podpoře navrhly 262 žádostí, které následně schválily Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 10.

Nejvyšší částka jde na podporu sportu, mládeže a volnočasových aktivit (10 120 000 Kč), následují sociální a zdravotní oblast (9 692 000 Kč), kultura (6 400 000 Kč) a oblast ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (850 000 Kč).

„Snažíme se podporovat nejen již zaběhnuté a tradiční akce a organizace, ale i novinky. Nové je letos například propojení některých oblastí s vědou, ať už prostřednictvím Science festivalu nebo třeba polytechnického dne pro celou rodinu na Gutovce ,“ říká radní Sedmihradská, která zároveň zdůrazňuje: „V souvislosti s aktuální pandemickou situací má dotační podpora ještě větší význam, než kdykoliv v minulosti. Chceme spolkům, organizacím a institucím na našem území pomoci přečkat těžké období a podpořit je v návratu do ´normálního života´“