Aktuality z městské části

MČ Praha 10 podpoří děti se zdravotním postižením částkou 1,2 milionu korun

MČ Praha 10 vyhlásí dotační program na podporu rodin dětí s těžkým zdravotním postižením. V rozpočtu pro rok 2023 na něj bude vyčleněno celkem 1,2 milionu korun, kdy každé dítě bude mít nárok na 20, respektive 25 tisíc korun za jedno školní pololetí.

Publikováno: 16.12.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví3789

Dotace jsou určené rodinám dětí, které jsou držiteli platného průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P, plní školní docházku denní formou a mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10. Jejich zákonní zástupci mohou radnici žádat o 20 tisíc korun na pololetí, pokud dítě plnilo školní docházku denní formou ve škole specializované na vzdělávání žáků se zdravotním postižením, a o 25 tisíc v případě navštěvování školy nespecializované.

„Radnice dotační program vyhlašuje každoročně už řadu let a ohlasy jsou velmi kladné. Jedná se o adresnou pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují. Péče o dítě s těžkým zdravotním postižením je nesmírně náročná nejen psychicky a fyzicky, ale i finančně, a já věřím, že naše dotace rodičům pomůže překonávat překážky jejich každodenního života,“ říká David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro sociální a rodinnou politiku a zdravotnictví.

„Zároveň považuji za velmi důležité podporovat, aby děti s těžkým zdravotním postižením mohly chodit do škol, kde se začleňují do kolektivu, a tedy do běžného života,“ říká David Kašpar. „Samozřejmě to ale může být pro některé rodiny finančně velmi nákladné,“ doplňuje místostarosta Kašpar. 

Žádost o dotace se podává zpětně, možné je osobní podání i elektronická forma. Za první pololetí letošního školního roku je bude radnice přijímat v období od 1. února do 31. března 2023, za druhé pololetí pak od 1. července do 30. září.

Případné dotazy zodpoví odbor sociální na e-mailu szp@praha10.cz nebo na telefonních číslech 267 093 226, 267 093 293 nebo 267 093 598.