Aktuality z městské části

Kontejnery na bioodpad v ulicích Desítky

Od pátku 8.9.2023 budou opět k dispozici velkokapacitní kontejnery na bioodpady ze zahrad rodinných domů. Pro druhé pololetí letošního orku je možné kontejner využít celkem na 55 stanovištích. 

Publikováno: 04.09.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí3913

Místa a termíny přistavení jsou přístupné pod odkazem

https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kontejnery-na-bioodpad . Připomínáme, že tyto kontejnery lze využít pouze pro biologický materiál ze zahrad. Jedná se např. o větve, trávu, listí, spadané ovoce, piliny, štěpku, drny se zeminou apod. Kontejner je přistaven na dobu tří hodin a má zajištěnou obsluhu.

Pokud vám termín nevyhovuje, můžete bioodpad odložit v některém  ze stabilních sběrných míst – sběrném dvoře. Soupis dostupných sběrných dvorů pro obyvatele Prahy 10 je zde: https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/sberny-komunalniho-odpadu.aspx .

 

Jaké další možnost se nabízejí?

V Praze funguje také pravidelný svoz bioodpadu od domu. Službu můžou využít majitelé rodinných i bytových domů s podmínkou, že nádoba bude situována v prostorách objektu či jiném, k tomu vyhrazeném, stanovišti. O sběrnou nádobu žádá vždy vlastník nemovitosti, viz více informací pod odkazem:  https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/zivotni-prostredi/odpady-a-sber/nadoby-na-domaci-bioodpady