Aktuality z městské části

Jan Kotěra 150! MČ Praha 10 si až do konce roku připomíná slavného architekta

MČ Praha 10 si letos připomíná 150 let od narození Jana Kotěry, vizionáře, který žil a tvořil na jejím území. Na počest zakladatele moderní české architektury se na Desítce bude konat řada kulturních událostí: venkovní výstava, architoulky po Kotěrových stavbách, přednášky či komentované prohlídky.

Publikováno: 22.04.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Kultura3403

Projekt „Jan Kotěra 150“ oficiálně začal páteční pietou u Kotěrova hrobu (u příležitosti jeho úmrtí, 17. dubna 1923). Té se zúčastnili jak zástupci městské části, tak Kotěrova centra architektury. Právě radnice a obecně prospěšná společnost z Desítky společně připravily několikaměsíční program věnovaný slavnému tvůrci.

„V Praze 10 žila a tvořila spousta význačných umělců, snad žádný ale v tak velké míře neovlivnil podobu naší městské části. Kotěrovo dílo je její nedílnou součástí, stavby geniálního architekta můžeme obdivovat nejen na expozicích, ale vidíme je i z ulic naší čtvrti. Projektem chceme širokou veřejnost upozornit na ty nejvýraznější a doplnit řadu zajímavostí, které se k nim vážou,“ popisuje David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro školství a kulturu.

Ještě na jaře vznikne výstava „Česká moderní architektura Prahy 10“, jež připomene význačné stavby Jana Kotěry a jeho spolupracovníků a následovníků. Samotný Kotěra je známý především v souvislosti s Trmalovou vilou ve Strašnicích, stojí ale i například za Vršovickou vodárnou, na Vinohradech si pak zbudoval vlastní (Kotěrovu) vilu. Expozice bude umístěná jak ve venkovním veřejném prostoru, tak v Trmalově vile.

V souvislosti s letošním Mezinárodním dnem muzeí (18. května) bude v Trmalově vile otevřený XXI. Salon Jana Kotěry 2021 a u vstupu do budovy bude odhalená nová pamětní deska. Od léta pak budou probíhat architoulky po stavbách Jana Kotěry a jeho žáků v Praze 10.

Závěr roku bude patřit přednáškám, besedám a komentovaným prohlídkám tematických výstav v Trmalově vile. Na stejném místě se, v souvislosti s 18. prosincem, kdy se Kotěra narodil, uskuteční vzpomínkové pásmo.

„Projekt Jan Kotěra 150 ukáže Kotěru nejen jako významného tvůrce moderní české architektury, ale také jako teoretika, pedagoga i projektanta, který vychoval celé generace našich architektů, v čele s Josefem Gočárem,“ říká Oldřich Janota, ředitel obecně prospěšné společnosti „Kotěrovo centrum architektury“.