Aktuality z městské části

Jak je to se záměrem na výstavbu zahradní restaurace s vyhlídkovou věží v Malešickém parku?

Praha 10 oznámila vítěze architektonické soutěže na novou zahradní restauraci s vyhlídkovou věží v Malešickém parku. Otevřená architektonická soutěž je nejlepším způsobem prověření původního záměru a vize. Je totiž nutné ji nahlížet optikou dnešních dnů a ověřit její potenciál. K projektu se nyní povede veřejná diskuse.

Publikováno: 19.06.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Veřejné prostory5228

Bez soutěže a veřejné diskuse nemůže vedení Prahy 10 dospět k finálnímu rozhodnutí. Vyhlášení architektonické soutěže je totiž jediným legitimním krokem k ověření životaschopnosti původní vize. Důležitý je kontext, který k vypracování soutěže vedl a následná debata, která nyní bude probíhat. Ta by se měla vést věcně. Hlavní otázka zní, jestli je to dobrý záměr, nebo má občanskou vybavenost v Malešicích posílit jiný projekt.


Diskuse je nutná

Součástí původního projektu, podle kterého se Malešický park v letech 2012–2013 revitalizoval, je právě restaurace s vyhlídkovou věží. Její stavba byla tehdy odložena. Protože se zástupcům Prahy 10 nedávno podařilo získat pozemek o rozloze 1800 m2 a ten připojit k parku, bylo na místě se vrátit k debatě o posílení občanské vybavenosti v parku a v této části Malešic. „Z těchto důvodů jsme se vrátili k původnímu projektu architekta Mikoláše Vavřína a rozhodli se ho prověřit architektonickou soutěží. To je nejtransparentnější způsob, jak ověřit nějaký záměr a předložit ho k veřejné debatě. Za tím si jako architekt stojím. O tom, jakou cestou se vydáme, kdy a zda vůbec, tedy není ještě zdaleka rozhodnuto. Je logické, že nové projekty vyvolávají emoce. U výrazných staveb, jakou vítězný návrh restaurace s vyhlídkovou věží je, to platí dvojnásob. To však neznamená, že nemá smysl o podobných projektech diskutovat. Je také nutné, aby zazněla odpověď na nejčastější otázku, která padá na sociálních sítích. Vyroste v Malešickém parku restaurace s vyhlídkovou věží dle původní vize? Odpověď je jednoduchá. To vyplyne z veřejné diskuse, která je vždy součástí rozhodovacího procesu a se kterou jsme počítali i v tomto případě,“ říká starosta Martin Valovič.