Aktuality z městské části

Informace pro občany

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání.

Informace pro občany

Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému.

Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech městských částí (tedy i na Úřadu městské části Prahy 10), nejpozději do 23. prosince 2015 včetně.

V době odstávky systému bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.  

Úřad městské části Prahy 10 upozorňuje občany, kterým končí platnost občanského průkazu v roce 2015 nebo v lednu 2016, aby si o nový doklad požádali co nejdříve (pro vydání nového dokladu je ze zákona lhůta 30 dní).