Aktuality z městské části

Informace o výstavbě nové MŠ v ulici Nad Vodovodem a o zápisu do této MŠ

V ulici Nad Vodovodem, přímo na okraji Malešického parku, vyrůstá v současné době nová budova. Městská část Praha 10 zde staví novou čtyřtřídní mateřskou školu, která je navržena jako dvoupodlažní s podsklepenou terasou.

Publikováno: 29.04.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Malešice, Strašnice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé2708
Informace o výstavbě nové MŠ v ulici Nad Vodovodem a o zápisu do této MŠ

Součástí MŠ bude vlastní kuchyně, kde bude probíhat vaření a příprava jídel pro děti a zaměstnance školy, a venkovní zahrada vybavená herními prvky a pískovišti.

Vzhledem k tomu, že kolaudace objektu by měla proběhnout v měsíci říjnu, předpokládáme otevření této školky od ledna 2020.

Tímto také informujeme rodiče dětí, které v průběhu září až prosince 2019 dovrší věku 3 let nebo se z kapacitních důvodů nedostaly při květnových zápisech do jiné MŠ v Praze 10, že mohou přijít k zápisu do nové MŠ Nad Vodovodem.

Nová MŠ bude odloučeným pracovištěm Mateřské školy Hřibská, proto všechny informace o zápisech (termíny, kritéria, přihlášky…) najdete včas na webových stránkách této MŠ https://www.skolkahribska.cz/  a také na stránkách MČ Praha 10 v kapitole školství http://praha10.cz/ms/hlavni-stranka.aspx.

Zápis do této nové školky se uskuteční některý den během podzimních měsíců.

Prosíme tedy rodiče, kteří se budou chtít zápisu zúčastnit, aby sledovali výše uvedené webové stránky, popřípadě se s dotazem obrátili na Odbor školství ÚMČ Praha 10.

Odbor školství ÚMČ Praha 10