Aktuality z městské části

Informace o omezování provozu podjezdů v Praze 10

V souvislosti s probíhající stavbou Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. nádraží bude od poloviny března až do konce listopadu 2019 docházet k variantnímu omezování provozu, tzn. k uzavírání podjezdů Petrohradská – Bartoškova a U Seřadiště – Nad Vinným potokem. Provoz bude také omezován u podjezdu v ulici v Korytech.

 
Publikováno: 13.03.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Strašnice, Různé2540
Informace o omezování provozu podjezdů v Praze 10

U pojezdu Petrohradská - Bartoškova bude provoz omezován nejdříve částečně, pak i úplně. V rámci těchto omezení dojde například k přeložce kabelů, umístění podpěrné konstrukce, bourání opěr a pilířů, stavbě základu a nových opěr nebo demolici mostovky včetně vybudování nové. Při částečné uzavírce (DIO 1 a DIO2) bude umožněn průjezd osobním vozidlům včetně MHD jedním jízdním pruhem a provoz bude řízen pomocí provizorního světelného signalizačního zařízení. Chodcům bude vymezen průchozí koridor. V rámci úplné uzavírky podjezdu (DIO 4) bude vedena objízdná trasa přes ulice Nuselská – Otakarova – Vršovická.

Podjezd U Seřadiště - Nad Vinným potokem bude úplně uzavřen (DIO 2, DIO 3 a DIO 4).

Harmonogram s termíny jednotlivých variant opatření:

datum (od / do) + hodina​​

opatření

18. 3. - 30. 3.

DIO 1

1. 4. – 5. 4. 

DIO 2

6. 4. – 27. 4. (5.00 hodin)

DIO 3

27. 4. (5.00 hodin) – 28. 4.

DIO 4

29. 4. – 3. 5.

DIO 2

4. 5. – 6. 5.

DIO 4

7. 5. – 16. 5.

DIO 3

17. 5. – 26. 6.

DIO 2

27. 6. – 4. 7.

DIO 3

5. 7. – 9. 8. (5.00 hodin)

DIO 2

9. 8. (5.00 hodin) – 9. 8. (24.00 hodin)

DIO 3

10. 8. – 11. 8.

DIO 4

12. 8. – 14. 8. (5.00 hodin)

DIO 3

14. 8. (5.00 hodin) – 19. 8.

DIO 4

20. 8. – 14. 9. (6.00 hodin)

DIO 3

14. 9. (6.00 hodin) – 14. 9. (18.00 hodin)

DIO 4

14. 9. (18.00 hodin) – 10. 11.(5.00 hodin)

DIO 3

10. 11. (5.00 hodin) – 10. 11. (24.00 hodin)

DIO 4

11. 11. – 23. 11. (8.00 hodin)

DIO 3

23. 11. (8.00 hodin) – 23. 11. (14.00 hodin)

DIO 4

23. 11. (14.00 hodin) – 30. 11.

DIO 3

I podjezd pod železniční tratí v ulici V Korytech, bude omezen částečně  a zcela úplně. Od 20. 3. do 3. 4. 2019 bude uzavřen částečně. Důvodem bude bourání opěr a základů mostu. Provoz v místě prací bude řízen kyvadlově prostřednictvím provizorního světelného signalizačního zařízení. V rámci úplné uzavírky bude objížďka vedena ulicemi Průběžná a Jižní Spojka. Dojde k demontáži nosníků mostu a montáže nových, betonáže, montáže provizorních opěrných konstrukcí, a to v termínech:

  • 17. 3. (5.00 - 20.00 hodin),  

  • od 31. 5. (5.00 hodin) do 2. 6. (22.00 hodin),  

  • 22. 6. (8.00 - 16.00 hodin), 

  • 28. 7. (8.00 hodin) do 29. 7. (8.00 hodin)