Aktuality z městské části

Desítka s prázdninami otevírá park Na Solidaritě v novém

Městská část Praha 10 v těchto dnech dokončuje revitalizaci severní části parku Na Solidaritě. Ta byla provedena na základě projektu, který vybrali obyvatelé této lokality, protože nejvíce naplňoval jejich představy o úpravě této lokálně významné parkové plochy. Cílem revitalizace bylo zejména zachování klidové podoby uvedené části parku. Zároveň ale šlo o to, aby místní i občané odjinud mohli využít plochu pro rekreaci. Pro zvýšení bezpečnosti pak bylo v parku instalováno nové veřejné osvětlení, které splňuje nejnovější standardy v oblasti dálkového ovládání a regulace. Park bude zpřístupněn veřejnosti od pondělí 3. července 2023. 

Publikováno: 30.06.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí3883

„Mám radost, že můžeme veřejnosti představit park Na Solidaritě v jeho nové podobě. V parku jsou vybudovány nové cesty, které jsou doplněny lavičkami a na několika místech i stolky pro pořádání pikniků. Nezapomněli jsme tu ani na instalaci nového pítka, které bude v letních měsících zdrojem příjemného osvěžení. Z estetických důvodů jsou na několika místech vysázeny cibuloviny, které budou v jarních měsících významným prvkem revitalizované části parku,“ říká radní Milan Maršálek, který je odpovědný za životní prostředí a udržitelnosti, a přidává vysvětlení, proč nebyl v revitalizaci zahrnut celý park: „S dokončením této části parku se naše pozornost zaměří na jižní partii. Revitalizaci tu dosud brání majetkoprávní poměry, které chceme v co nejkratší době vyřešit a zahájit i zde podrobné projekční práce.“

Nejzásadnější součástí rekonstrukce ale byla ochrana stávající vzrostlé zeleně a její částečná obnova. Součástí úprav bylo bohužel i odstranění několika stromů. Dopředu ale byly detailně posouzeny a o důvodech pro kácení byla veřejnost informována přímo na místě. Ve dvou případech pak došlo k přesazení jehličnanů. Součástí úprav bylo i ošetření stávajících stromů certifikovaným arboristou. Podstatnou součástí pak byla výsadba 23 nových stromů. Stromové patro se tak postupně obnovuje.

„Během prací bylo zjištěno, že síť kořenů stromů je podstatně hustší a rostou mělčeji, než se předpokládalo. Na tuto skutečnost se muselo při stavbě reagovat tak, aby stromy byly chráněny co nejlépe. Ve zvýšené míře se proto používala technologie AirSpade v kombinaci se sacím bagrem, jehož použití se řadí k prvním takovým případům v ČR.  Mělo to mírný dopad na délku realizace i její nákladnost,“ sděluje podrobnosti k ochraně dřevin vedoucí odboru životního prostředí Martin Pecánek.

Celkové náklady na stavební práce činily 10,6 mil. Kč. Projekt byl zahájen na sklonku minulého volebního období a je výsledkem aktivní finanční spolupráce městské části s hl. m. Prahou. „Těší mě, že se v případě tohoto projektu podařilo v plné výši využít dříve přidělené dotace hl. m. Prahy ve výši 5 mil. Kč. Tato podpora je součástí adaptačních opatření na klimatickou změnu, takže zdejší desítková revitalizace je příspěvkem a dobrou praxí v rámci celoměstských opatření modrozelené infrastruktury,“ říká náměstkyně primátora Jana Komrsková, která je podepsána pod zahájením tohoto projektu na Desítce a nyní má celopražsky na starosti problematiku životního prostředí a právě Klimatického plánu.

„Doufám, že park bude v nové podobě sloužit mnoho dalších let. Revitalizací ale péče o tento prostor rozhodně nekončí. Městská část mu bude věnovat i nadále zvýšenou pozornost, a to jak při péči o nově vysazené stromy, tak i v souvislosti s novým vybavením. Provozní péče o park již byla v předstihu projednána s údržbou zeleně,“ doplňuje zastupitel Jaroslav Štěpánek, který je předsedou Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Prahy 10 a do budoucna přijímá i další podněty veřejnosti k péči o zelená prostranství.

Revitalizace parku Na Solidaritě – severní část v datech

Investor: Městská část Praha 10

Projekce: Land 05 s.r.o.

Dodavatel: Bratři Gallové & spol. s r.o.

Realizace: 11/2022 – 6/2023

Cena: 10 600 000 Kč