Aktuality z městské části

Desítka hlásí na jaře uklizeno, dobrovolnicky se lze zapojit i nadále!

Tradiční dobrovolnická iniciativa Společně ukliďme Prahu 10 má za sebou hlavní úklid, který se konal o víkendu 6. a 7. dubna 2024 a je místním příspěvkem k národním úklidovým kampaním Ukliďme svět a Ukliďme Česko. Do čištění různých zákoutí se zapojilo doposud nejvíce organizací, sousedských komunit, zástupců škol, soukromých firem nebo místních politických subjektů. Množství vysbíraného odpadu je kolem 7 tun, dobrovolnice a dobrovolníci celkově naplnili 5 kontejnerů, které bezplatně poskytla odpadová svozová společnost.

Publikováno: 12.04.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady5122

Kromě obvyklých lokalit, kde úklidová aktivita směřuje každoročně, jako jsou třeba Malešický les, Trojmezí, břehy Botiče ve Vršovicích, prostor bývalé železniční trati ve Strašnicích a Vršovicích či oblast Slatin, se dobrovolníci zapojili i na dalších místech. Např. v okolí fotbalového stadionu Slavia Praha, sportovního areálu Lokomotiva Vršovice, v blízkosti Hamerského rybníka a přilehlé cyklostezky, v ul. Nad Vršovskou horou, při křížení ul. V Předpolí a V Olšinách, v okolí kulturního domu Vzlet, u železničního mostu při ul. Otakarova, v ulicích Strančická, Přetlucká, V Rybníčkách a na dalších místech. Nashromážděno bylo přibližně 7 tun odpadu, jejichž odvoz zajistila radnice Městské části Praha 10 a společnost AVE Pražské komunální služby a.s., která pro akci jako v minulých letech bezplatně poskytla velkokapacitní kontejnery.

 

Úklid je již tradicí

Dobrovolnické úklidy mají na Desítce dlouhou tradici. Díky tomu se v některých místech množství skládek významně snížilo. Bohužel i přes každoroční opakování je stále co uklízet. „Rád bych poděkoval všem, kteří přicházejí uklízet opakovaně, ale i těm, kteří se letos rozhodli do úklidu zapojili poprvé. Těší mě, že v Praze 10 se najde tolik lidí, kterým není lhostejné, jak vypadá okolí jejich bydliště a celkový stav veřejných ploch. Potěšující je, že iniciativa vychází nejen od spolků a organizací, kteří péči o životní prostředí mají „v popisu práce“, ale zapojují se i zástupci soukromého sektoru, škol a v neposlední řadě i jednotlivci,“ děkuje zapojeným dobrovolnicím a dobrovolníkům radní Milan Maršálek, který má na starosti životní prostředí a udržitelnost na Desítce a dodává: „Tato tradiční akce samozřejmě není jediným příspěvkem Desítky k čistotě města. Naopak jsme na jarním startu i letos pokračujícího a úspěšného programu „Desítka bez odpadů“, který cílí vedle čistoty města a recyklaci vzniklých odpadů, také na předcházení jejich vzniku.“

 

Na čistotu má Desítka zvýšené nároky

„Svým dílem přispěli i pracovnice a pracovníci úřadu městské části, kteří uklízeli u vlakové zastávky Praha – Zahradní Město, poděkování patří také jim. Nezbývá než si přát, aby vyčištěná prostranství zůstala bez odpadu pokud možno co nejdéle,“ přidává se k poděkování radnice Jaroslav Štěpánek, který je předsedou Výboru životního prostředí ZMČ Praha 10 a doplňuje příslib: „Vedení Desítky klade na čistotu našeho města oproti dřívějšímu období zvýšené nároky a s velkým důrazem se věnuje řešení jednotlivých podnětů občanů.“

 

Úklid v Bohdaleckém lese
Radnice MČ úklidové akce podporuje i nabídkou pomůcek pro úklid. Pokud má kdokoliv zájem úklid zorganizovat, je možné se na tom domluvit využitím emailového kontaktu bezodpadu@praha10.cz. Nejbližší již zorganizovaný úklid proběhne díky místní komunitě v neděli 14. dubna v Bohdaleckém lese, viz www.uklidmecesko.cz/event/44691 .

 

Více informací:

 https://praha10.cz/odpady 

 https://praha10.cz/bezodpadu

 https://praha10.cz/spolecneuklidmeprahu10