Aktuality z městské části

Cena bratří Čapků 2019 má své nositele

Praha 10 již třetím rokem uděluje ocenění Cena bratří Čapků, které se předává u příležitosti Dne učitelů. Ocenění je určeno pro nejlepší učitele základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí.

O držitelích i letos rozhodla porota sestavená z odborných zástupců zabývajících se oblastí školství. Slavnostní předání se uskutečnilo ve středu 27. března ve Strašnickém divadle.

 „Školní třída je místo, kde se rodí zdravá společnost. A učitelé jsou Ti, kteří na to mají zásadní vliv. A to je obrovská odpovědnost. A taky výzva. Cena bratří Čapků je tedy projevem úcty a poděkování za náročnou a odpovědnou pedagogickou práci našich učitelů,“ uvedl místostarosta pro školství David Kašpar (VLASTA/STAN).

Cenu bratří Čapků za rok 2019 obdržela paní Hana Svobodová ze ZŠ Brigádníků a paní Lenka Zajíčková z MŠ Mládežnická. Všichni nominovaní učitelé obdrželi v rámci večera poděkování spolu s čestným uznáním.

Městská část zřizuje celkem 13 základních a 20 mateřských škol. Ředitel nebo ředitelka každé z nich vybrala z učitelského sboru takovou osobnost, která by si podle nich ocenění zasloužila. O vybraném učiteli vyplnili dotazník s devatero kritérii a na základě toho rozhodovala porota. Nehodnotila se jen kvalita výuky, ale například i to, zda učitel komunikuje s rodiči, nebo se snaží výuku svého předmětu rozšířit o nové aktivity.