Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

ZŠ Olešská na studijní cestě Po stopách anglických námořníků

 Poznávací studijní cestu organizovala brněnská agentura Student agency a uskutečnila se ve dnech 10.-15.5.2010.

21 května, 2010 - Školství

 Poznávací studijní cestu organizovala brněnská agentura Student agency a uskutečnila se ve dnech 10.-15.5.2010. Spolupráce s agenturou probíhala již od samého začátku velmi dobře a žádné organizační ani jiné problémy se nevyskytly.
V pondělí 10. 5. 2010 v 17,00 byl přistaven luxusní autobus před ZŠ Olešská, odjezd z Prahy byl dle plánovaného harmonogramu v 17,45. Cesta probíhala  klidně přes Německo, Belgii a Francii. 
V úterý ráno 11. 5. 2010 jsme přijeli do Velké Británie (trajektem) a v 11,00 jsme dorazili do města Hastings. Zde jsme navštívili pašerácké jeskyně a místní hrad. Následovala procházka starou částí města a navštívili jsme místní rybářské muzeum. Odpoledne jsme přijeli do Worthingu, kde jsme šli na procházku centrem města a po pobřeží. V 19,00 byli žáci předáni hostitelským rodinám a dále následovalo ubytování a večeře v rodině.
Ve středu 12. 5. 2010 v 8,00 hostitelské rodiny přivezly děti k autobusu. Odjeli jsme do Singletonu a zde jsme strávili krásné dopoledne v přírodním muzeu historických budov a tradic anglického venkova. Odpoledne jsme jeli do města Portsmouth, kde jsme si prohlédli námořní přístav, části starého města a muzeum Královského námořnictva. V 19,00 jsme se vrátili do Worthingu a žáci byli opět předáni hostitelským rodinám.
Ve čtvrtek 13. 5. 2010 v 8,00 hostitelské rodiny opět předaly děti a odjeli jsme na známé „bílé křídové útesy“ Seven Sisters. Absolvovali jsme krásnou procházku kolem moře a odpoledne jsme jsme zavítali do města Brightonu. Zde jsme navštívili zdejší  akvárium, muzeu  a uměleckou galerii. Do Worthingu jsme se vrátili opět v 19,00 a předali děti hostitelským rodinám.
V pátek 14. 5. 2010 jsme převzali děti od hostitelských rodin již v 7,00 ráno a vydali se na cestu do Londýna. V Londýně jsme absolvovali celodenní pěší prohlídku města – Westminster, Houses of Parliament a Big Ben, Downing Street, Buckingham Palace. Viděli jsme střídání stráží, Trafalgar Square a odpoledne jsme se vydali na projížďku lodí po Temži ke Greenwich. Zde jsme shlédli Námořní muzeum, Královské observatoře a nultý poledník.
Ve 20,00 místního času jsme se vydali na cestu domů. Cesta zpět probíhala stejnou trasou jako cesta do Anglie a do Prahy jsme přijeli ve 13,30. Před ZŠ Olešská jsme předali děti jejich rodičům.
Celkově hodnotím naši studijní cestu velmi kladně. Žáci se setkali s rodilými mluvčími, hovořili anglicky a neměli problémy s porozuměním. Viděli jsme mnoho krásných a zajímavých míst, hostitelské rodiny se chovaly k našim dětem velmi mile, děti byly spokojeny s ubytováním i se stravou, žádné problémy se nevyskytly. Počasí nám rovněž přálo, po celou dobu naší cesty nám nepršelo, naopak, svítilo sluníčko a užívali jsme si krásné anglické jaro. Ze strany Student agency nám vyšli vstříc, jak jen mohli, průvodkyně i řidiči se chovali k dětem velmi hezky  a ochotně nám plnili veškerá naše přání.
Na zpáteční cestě děti vyplnili anketu ohledně spokojenosti s programem, ubytováním a stravou a veškerá  jejich hodnocení jsou kladná. Nikdo neonemocněl a žádné úrazy ani jiné problémy jsme neměli.Máme radost, že se nám  studijní cesta vydařila a zejména nás těší maximální spokojenost našich žáků.

              

| mail