Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

ZŠ Nad Vodovodem – Nickyho rodina

 V prosinci žáci 7. -9. ročníků navštívili filmovou projekci v kině Lucerna – Nickyho rodina.

21 prosince, 2011 - Školství

 V prosinci žáci 7. -9. ročníků navštívili filmovou projekci v kině Lucerna – Nickyho rodina. Se zaujetím a smutkem sledovali okolnosti dějin před vypuknutím 2. sv. války. Mnozí se vžili do příběhu Nikolase Wintona, kdy nezdolnou vůlí a nezbytným optimismem dokázal zachránit více než 500 židovských dětí odjezdem z Československa do anglických rodin. Teprve nedávno vyšel jeho čin z mládí najevo a za své jednání sklízí po celém světě úctu a uznání.Na závěr projekce měli žáci možnost položit pár otázek režisérovi filmu, panu M.Mináčovi a prohlédnout si kopii knihy, díky které se svět dozvěděl o událostech spojených s odjezdem dětí do Anglie.
Film a čin sira N.Wintona na nás všechny hluboce zapůsobil svou spontánností a ohromnou lidskostí.

| mail