Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

ZŠ Karla Čapka Kodaňská a dva dny s didaktikou matematiky 2011

 Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se Společností učitelů matematiky JČMF pořádala ve dnech 17. – 18. 2. 2011 v prostorách PedF UK v Praze již patnáctý ročník konference „Dva dny s didaktikou matematiky“ 2011.

28 února, 2011 - Školství

 Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se Společností učitelů matematiky JČMF pořádala ve dnech 17. – 18. 2. 2011 v prostorách PedF UK v Praze již patnáctý ročník konference „Dva dny s didaktikou matematiky“ 2011.
Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematiky a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky. V rámci konference měli učitelé z celé ČR možnost navštívit na vybraných školách tzv. otevřené hodiny matematiky. Jedna taková hodina proběhla i v ZŠ Karla Čapka. Mgr. Alena Vávrová předvedla se svými „sedmáky“, jak se i při úpravách výrazů dají využívat různé netradiční metody i hry. Hodina paní učitelky Vávrové měla tradičně největší počet „diváků“ a následná otevřená diskuze probíhala v příjemné tvůrčí atmosféře. Učitelé kromě výuky samotné oceňovali i vybavení školy.

| mail