Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Začínají se sbírat nebezpečné odpady

První letošní sběr nebezpečných odpadů proběhne na konci března.Při mobilním sběru mohou občané v učeném čase na určeném stanovišti  zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálie. Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla.

 

23 března, 2011 - Životní prostředí

První letošní sběr nebezpečných odpadů proběhne na konci března. Při mobilním sběru mohou občané v učeném čase na určeném stanovišti  zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálie. Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla.

Při svozu nejsou odebírány lednice nebo televizory, které je možné bezplatně odevzdat (stejně jako výše uvedené odpady) ve sběrném dvoře – např. v ulici Teplárenská (Malešice), Perucká (Vinohrady) nebo Zakrytá (Záběhlice). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad odvézt i do některé ze dvou stabilních sběren nebezpečných odpadů (P 10 - ulice. Moskevská a Dřevčická).

Rozpis sběru pro rok 2011 lze najít na http://www.praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi/mobilni-svoz-nebezpecnych-odpadu.aspx 

 

 
28.3. - pondělí
1.     nám. Mezi zahrádkami x Podléšková
1500 - 1520
2.     křižovatka ul. Jasmínová (pod č. 33) - Přesličková
1530 - 1550
3.     křižovatka ul. Topolová - Jabloňová (u OD Cíl)
1600 - 1620
4.     křižovatka ul. Jabloňová - Blatouchová
1640 - 1700
5.     křižovatka ul. Na Vinobraní - Ve Slatinách (parkoviště)
1710 - 1730
6.     křižovatka ul. Záběhlická - Na Lávce
1740 - 1800
7.     křižovatka ul. Osnická – Na Křivce
1810 - 1830
8.     křižovatka ul. Elektrárenská - Nad Vršovskou horou
1840 - 1900
 
29.3. - úterý
1.     křižovatka ul. Přípotoční – Oblouková
1500 - 1520
2.     křižovatka ul. Petrohradská - Rostovská
1530 - 1550
3.     křižovatka ul. Chorvatská - Dykova
1600 - 1620
4.     křižovatka ul. Ruská - Na Míčankách - Vlašimská
1630 - 1650
5.     křižovatka ul. Kodaňská - Tolstého
1700 - 1720
6.     křižovatka ul. Vladivostocká - Krasnojarská
1740 - 1800
7.     křižovatka ul. Litevská - Bajkalská - Kubánské nám.
1810 - 1830
8.     křižovatka ul. Jakutská - Volyňská - Dukelská
1840 - 1900
 
30.3. - středa
1.     křižovatka ul. Na Třebešíně – Nad Kapličkou
1500 - 1520
2.     křižovatka ul. Nad vodovodem – Hostýnská
1530 - 1550
3.     křižovatka ul. Počernická – Přistoupimská
1600 - 1620
4.     ul. Malešické náměstí (ostrůvek – zastávka BUS)
1630 - 1650
5.     křižovatka ul. Vrátkovská - Tuklatská  
1700 – 1720
6.     křižovatka ul. Saratovská (parkoviště) - Kralická
1740 - 1800
7.     křižovatka ul. Nad Primaskou - Za Strašnickou vozovnou
1810 - 1830
8.     křižovatka ul. Názovská - Na Palouku
1840 - 1900
 
 
| mail