Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Výstava „Traumacentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady“

Dne 7. července 2010 byla ve Středisku územního rozvoje ÚMČ Praha 10 zahájena výstava „Traumacentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady“, kterou připravil odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 10 ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a projektantem HELIKA, a.s.

Výstavu si můžete prohlédnout ve Středisku územního rozvoje Prahy 10 v přízemí budovy „B“ Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 (naproti vchodu "A" do budovy ÚMČ Praha 10), které je pro veřejnost >> více

 

07 července, 2010 - Územní rozvoj

7. července 2010 - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) patří k významným zdravotnickým zařízením nejen hlavního města Prahy, ale v celé řadě oborů tvoří špičku i v celé České republice.

 

V současné době má FNKV přes 1 300 lůžek často velmi specializovaného charakteru (např. ARO, JIP apod.). Současný stav budov však přestává vyhovovat potřebám neustále se vyvíjející lékařské vědy a rozvoji medicínského přístrojového vybavení, ale zejména nárůstu rozsahu poskytované léčebné péče a dalších návazných procedur.

 

Z těchto důvodů byla zahájena příprava výstavby nového Traumacentra, které nahradí dožívající a morálně i technicky zastaralé prostory pro poskytování neodkladné péče traumatologickým pacientům. Moderní stavba umožní propojení specializovaných pracovišť do jednoho celku, což zajistí, aby průběh léčebných procesů byl pro pacienta minimálně stresující a maximálně efektivní, a aby jednotlivé procedury na sebe účelně navazovaly. Dojde tím k úspoře času spojeného s převozy pacientů mezi jednotlivými odděleními a tím ke zvýšení komfortu pacientů i profesionální následné péče.

 

Větší komfort pacientů se projeví i v uspořádání nemocničních pokojů. Nejvíce jich bude dvoulůžkových, ale budou i jednolůžkové a třílůžkové. Více postelí v jednomu pokoji nebude. V novém Traumacentru bude celkem umístěno 770 lůžek, z toho 590 standardních, 160 JIP a 20 ARO. V objektu bude 21 operačních sálů a 60 ambulancí.

 

Traumatologické centrum bude sloužit dospělým i dětským pacientům. Po celých 24 hodin bude zajišťovat nejurgentnější zdravotnické služby i následnou péči posttraumatologickou.

 

Na střeše objektu se bude nacházet heliport uzpůsobený i pro noční provoz letecké záchranné služby a nebude tak docházet ke zdržení, jak je tomu v současné době, kdy záchranářský vrtulník přistává na několik desítek metrů vzdáleném heliportu a pacienta musí k operačnímu sálu přivézt sanitka. Dochází tak ke ztrátě drahocenných minut.

 

Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 10 (OÚR ÚMČ Praha 10) připravil ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a projektantem HELIKA, a.s. ve Středisku územního rozvoje v přízemí budovy „B“ Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 (naproti vchodu "A" do budovy ÚMČ Praha 10), výstavu „Traumacentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady“, kde si můžete podobu nového Traumacentra FNKV prohlédnout.

 

Středisko územního rozvoje Prahy 10 je pro veřejnost otevřeno takto:

Pondělí: 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00 hod.

Středa:  8:00 - 12:00 hod.

Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod.

 

 

| mail