Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Výstava Studie, Modely, Vize... v Galerii Deset


V Galerii Deset na Čechově náměstí probíhá od 3.10.2008 do 30.10.2008  komorní výstava Studie, Modely, Vize …, která ve zkratce představuje vybrané návrhy, úvahy a náměty na proměny konkrétních veřejných prostranství v Praze 10. Záměry, plány nebo jen pouhé úvahy o změnách v území jsou zde prezentovány v různých stadiích přípravy, od vizí ke konkrétním řešením.
Kromě vybraných tisků s úseky předpokládaných změn jsou prezentovány také modely možných úprav prostoru křižovatky Kodaňská – 28. pluku – Tolstého s cílem přiblížit varianty možné kultivace nově vznikajícího náměstí. Při variantě rychlosti 50 km/h je nově vzniklý prostor uprostřed kruhového objezdu řešen jako nepřístupný, při rychlosti 30 km/h vznikne plně přístupné náměstí. Prezentace těchto modelů navazuje na výstavu Kodaňská ulice – návrh úprav k diskusi, která probíhala ve Středisku informací o rozvoji Prahy 10 od června do srpna 2008.

Galerie Deset (Waldesovo muzeum) je otevřena úterý – sobota 14-18hod, adresa: Čechovo náměstí-Moskevská 57, Praha 10.

02 října, 2008 - Územní rozvoj


V Galerii Deset na Čechově náměstí probíhá od 3.10.2008 do 30.10.2008  komorní výstava Studie, Modely, Vize …, která ve zkratce představuje vybrané návrhy, úvahy a náměty na proměny konkrétních veřejných prostranství v Praze 10. Záměry, plány nebo jen pouhé úvahy o změnách v území jsou zde prezentovány v různých stadiích přípravy, od vizí ke konkrétním řešením.
Kromě vybraných tisků s úseky předpokládaných změn jsou prezentovány také modely možných úprav prostoru křižovatky Kodaňská – 28. pluku – Tolstého s cílem přiblížit varianty možné kultivace nově vznikajícího náměstí. Při variantě rychlosti 50 km/h je nově vzniklý prostor uprostřed kruhového objezdu řešen jako nepřístupný, při rychlosti 30 km/h vznikne plně přístupné náměstí. Prezentace těchto modelů navazuje na výstavu Kodaňská ulice – návrh úprav k diskusi, která probíhala ve Středisku informací o rozvoji Prahy 10 od června do srpna 2008.

Galerie Deset (Waldesovo muzeum) je otevřena úterý – sobota 14-18hod, adresa: Čechovo náměstí-Moskevská 57, Praha 10.

| mail