Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Velkoobjemové kontejnery - ve stejném počtu a s kontrolou

Velkokapacitní kontejnery pro objemné složky domácího odpadu se budou nadále v letošním roce objevovat v ulicích hlavního města. Po problémech z počátku roku, kdy nebyly vyčleněné prostředky na tuto službu, dostaly jednotlivé městské části přibližně stejnou kvótu kontejnerů jako v loňském roce.

Velkokapacitní kontejnery pro objemné složky domácího odpadu se budou nadále v letošním roce objevovat v ulicích hlavního města. Po problémech z počátku roku, kdy nebyly vyčleněné prostředky na tuto službu, dostaly jednotlivé městské části přibližně stejnou kvótu kontejnerů jako v loňském roce.

Pro Prahu 10 to znamená, že bude přistaveno 849 kusů těchto kontejnerů, tzn. stejný počet jako minulý rok. Částečně se ovšem změní režim jejich přistavení. V prvním pololetí 2008 se kontejnery na území městské části stejně jako v předchozích letech budou umisťovat na vyčleněná místa, od 2. pololetí bude navíc přibližně na třetině provozována služba tzv. sdruženého stanoviště kontejnerů.  „Smyslem tohoto režimu je hned na místě vytřídit jednotlivé odpady na určené složky a zároveň zabránit nepovolenému odkládání odpadu ze živnostenské činnosti. Na sdruženém stanovišti by tak mělo být na několik hodin umístěno několik kontejnerů najednou a obsluha zajistí správné roztřídění dovezených odpadů,“ vysvětlil radní Prahy 10 Roman Rogner.

„Velmi intenzivně jsme komunikovali s pražským magistrátem a výsledkem je větší počet kontejnerů pro naší městskou část,“ doplnil v této souvislosti starosta Vladislav Lipovský. Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů v ulicích městské části bude připraven od poloviny dubna a postupně zveřejňován dle aktuálních termínů na stránkách radničních novin a na internetových stránkách.

| mail