Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

V Praze 10 přibývají odpadkové koše a lavičky

Praha 10 se zaměřila na čistotu a vytváření nových míst pro odpočinek. Proto v současné době rovnoměrně po celém území městské části nechává instalovat nové odpadkové koše a lavičky. Koše už jsou k dispozici zejména v ulicích se zvýšeným pohybem pejskařů či lokalitách, kde koše chyběly. „Naším záměrem je přispět k větší čistotě na ulicích a hlavně na chodnících. Proto u každého koše najdou majitelé psů zásobníky s úklidovými sáčky, aby si po svých miláčcích mohli bez problémů uklidit a z části tak vyřešit problém, který trápí ostatní obyvatele Prahy 10. Do nákupu a instalace 50 košů jsme investovali necelých 200 tisíc korun,“ vysvětlil první zástupce starosty Bohumil Zoufalík.

 

 

Praha 10 se zaměřila na čistotu a vytváření nových míst pro odpočinek. Proto v současné době rovnoměrně po celém území městské části nechává instalovat nové odpadkové koše a lavičky. Koše už jsou k dispozici zejména v ulicích se zvýšeným pohybem pejskařů či lokalitách, kde koše chyběly. „Naším záměrem je přispět k větší čistotě na ulicích a hlavně na chodnících. Proto u každého koše najdou majitelé psů zásobníky s úklidovými sáčky, aby si po svých miláčcích mohli bez problémů uklidit a z části tak vyřešit problém, který trápí ostatní obyvatele Prahy 10. Do nákupu a instalace 50 košů jsme investovali necelých 200 tisíc korun,“ vysvětlil první zástupce starosty Bohumil Zoufalík.

 


Koše přitom neslouží jenom majitelům psů, ale i pro ostatní drobný odpad. Na všech koších je navíc vylepena upozorňující samolepka vybízející držitelé psů k provedení úklidu. „Tato informační forma je jednou z těch, kterou se snažíme vybízet vlastníky psů k udržování pořádku na veřejných prostranství. Majitelé psů k úklidu vyzýváme ještě pomocí piktogramů nastříkaných na chodnících,“ popisoval místostarosta Zoufalík s tím, že tyto piktogramy mohli lidé už zaregistrovat na některých místech ve Vršovicích.

 


Nové koše by se ještě v letošním roce měly objevit také v parcích a další městské zeleni. „V současné době obsluhuje městská část na 500 odpadkových košů, převážně v parkových plochách, sídelní zeleni, dětských hřištích a nově i v ulicích,“ upřesňuje Zoufalík.

 


Kromě zabezpečení větší čistoty ulic je záměrem radnice i vytvoření nových míst k odpočinku. V některých lokalitách budou proto rozmístěny nové lavičky. „Celkem by mělo
být rozmístěno 200 laviček a to jednak v ulicích a samozřejmě v městské zeleni,“ uvedl Zoufalík s tím, že  jejich instalace započala už během června a první osazené lavičky jsou v ulici Počernická. Všechny by pak měly být lidem Prahy 10 k dispozici do konce  července. Na výběru míst se výrazně podíleli obyvatelé Prahy 10 svými návrhy, které posílali v rámci dlouhodobě probíhajícího projektu "Společně měníme". Do vytipovávání vhodných míst se též zapojily obyvatelé domovů důchodců.

 

Do ulic či parkových ploch jsou umisťovány dva typy laviček. Část z těchto laviček je možné charakterizovat jako "luxusnější" a budou směřovány především na exponovaná místa v centrálních částech Prahy 10. V tomto případě se jedná o lavičky vyrobené v kombinaci hliníku a dřeva. Ostatní lavičky jsou pak v tradiční kombinaci litiny a dřeva.

 

| mail