Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

V březnu se budou sbírat nebezpečné odpady

Ve třech lokalitách proběhne na konci března první letošní svoz nebezpečných odpadů z domácností. Ve vyznačených termínech a na uvedených místech je možné tyto odpady (bezplatně) předávat osádce svozového vozidla. Podmínkou je, prokázat se občanským průkazem, protože tato služba slouží pouze osobám s trvalým pobytem na území města. >> více

Ve třech lokalitách proběhne na konci března první letošní svoz nebezpečných odpadů z domácností. Ve vyznačených termínech a na uvedených místech je možné tyto odpady (bezplatně) předávat osádce svozového vozidla. Podmínkou je, prokázat se občanským průkazem, protože tato služba slouží pouze osobám s trvalým pobytem na území města.

Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálie. Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla.

Při svozu nejsou odebírány lednice nebo televizory, které je možné bezplatně odevzdat (stejně jako výše uvedené odpady) ve sběrném dvoře – např. v ulici Teplárenská (Malešice), Perucká (Vinohrady) nebo Zakrytá (Záběhlice – Praha 4). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad odvézt i do některé ze dvou stabilních sběren nebezpečných odpadů (P 10 – ulice Moskevská a Dřevčická).
 

26. března – pondělí

1.    nám. Mezi zahrádkami x Podléšková

1500 - 1520

2.    křižovatka ul. Jasmínová (pod č. 33) - Přesličková

1530 - 1550

3.    křižovatka ul. Topolová - Jabloňová (u OD Cíl)

1600 - 1620

4.    křižovatka ul. Jabloňová - Blatouchová

1640 - 1700

5.    křižovatka ul. Na Vinobraní - Ve Slatinách (parkoviště)

1710 - 1730

6.    křižovatka ul. Záběhlická - Na Lávce

1740 - 1800

7.    křižovatka ul. Osnická – Na Křivce

1810 - 1830

8.    křižovatka ul. Elektrárenská - Nad Vršovskou horou

1840 - 1900


27. března – úterý

1.    křižovatka ul. Přípotoční – Oblouková

1500 - 1520

2.    křižovatka ul. Petrohradská - Rostovská

1530 - 1550

3.    křižovatka ul. Chorvatská - Dykova

1600 - 1620

4.    křižovatka ul. Ruská - Na Míčankách - Vlašimská

1630 - 1650

5.    křižovatka ul. Kodaňská - Tolstého

1700 - 1720

6.    křižovatka ul. Vladivostocká - Krasnojarská

1740 - 1800

7.    křižovatka ul. Litevská - Bajkalská - Kubánské nám.

1810 - 1830

8.    křižovatka ul. Jakutská - Volyňská - Dukelská

1840 - 1900


28. března - středa

1.    křižovatka ul. Na Třebešíně – Nad Kapličkou

1500 - 1520

2.    křižovatka ul. Nad vodovodem – Hostýnská

1530 - 1550

3.    křižovatka ul. Počernická – Přistoupimská

1600 - 1620

4.    ul. Malešické náměstí (ostrůvek – zastávka BUS)

1630 - 1650

5.    křižovatka ul. Vrátkovská - Tuklatská   

1700 – 1720

6.    křižovatka ul. Saratovská (parkoviště) - Kralická

1740 - 1800

7.    křižovatka ul. Nad Primaskou - Za Strašnickou vozovnou

1810 - 1830

8.    křižovatka ul. Názovská - Na Palouku

1840 - 1900

| mail