Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Ukončení provozu sběrny nebezpečných odpadů V Korytech

Dle sdělení pražského magistrátu, který je provozovatelem sběrných míst komunálního odpadu na území hlavního města, byla ze systému města vyřazena sběrna nebezpečných odpadů v ulici V Korytech. Na tomto místě tedy již není možné odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Důvodem k ukončení byla nízká výtěžnost této sběrny.

Občané Prahy 10 přesto stále mají několik možností jak se svých nebezpečných odpadů zbavit.

 

07 července, 2010 - Životní prostředí
Dle sdělení pražského magistrátu, který je provozovatelem sběrných míst komunálního odpadu na území hlavního města, byla ze systému města vyřazena sběrna nebezpečných odpadů v ulici V Korytech. Na tomto místě tedy již není možné odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Důvodem k ukončení byla nízká výtěžnost této sběrny.
Občané Prahy 10 přesto stále mají několik možností jak se svých nebezpečných odpadů zbavit. Veškeré domácí odpady, které je možné klasifikovat jako nebezpečné, se odkládají ve všech sběrných dvorech. V bezprostřední dostupnosti Prahy 10 jde o tato místa:
-         ulice Teplárenská, cca 350 m od ul. Průmyslová
-         ulice Perucká, cca 300 m od ul. Vršovická
-         ulice Zakrytá, ve slepé části ulice
Ve sběrných dvorech je otevřeno od pondělí do pátku v době od 8,30 do 18,00 hod. a v sobotu od 8,30 do 15,00 hod. Do sběrných dvorů je možné odvézt i objemné odpady, elektrozařízení (lednice, sporáky, pračky apod.), domácí bioodpad, tříděný odpad nebo v menším množství stavební odpad (do 1m³ na osobu a měsíc). Ve sběrných dvorech je nutné se vždy prokázat občanským průkazem as trvalým pobytem v Praze.
 
Nebezpečné odpady menších rozměrů je možné navíc stále předávat ve dvou sběrnách nebezpečných odpadů, které v Praze 10 fungují, a to:
-         ulice Dřevčická 44, areál firmy Domeček, cca 200 m od ul. Černokostelecká
-         ulice Moskevská 418, areál firmy Pražské služby (za ul. Baškirská)
Ve sběrnách nebezpečných odpadů se odebírají: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálií.
Všechny tyto složky domácího odpadu lze ještě předávat při mobilním svozu nebezpečných odpadů. Ten zahrnuje několik stálých stanovišť, kam lze odpad v určený termín přinést. Rozpis mobilního svozu nebezpečných odpadů je dle aktuálních termínů uveřejňován v těchto listech nebo lze jej vyhledat v informační složce odboru životního prostředí na www.praha10.cz.
| mail