Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Trolejbusová smyčka Orionka

Volná plocha vymezená ulicemi Benešovská a Korunní a bývalou vozovnou Městských elektrických drah Královských Vinohrad byla v letech 1949 až 1972 využívána jako smyčka trolejbusu na trati Karlovo nám. – Nám. Míru – Orionka – Průběžná/Bělocerkevská. 15. října 1972 vyjel ze smyčky Orionka poslední spoj linky číslo 51 na Strahov, který byl také posledním spojem v historii trolejbusů v Praze.

Dochovaný pozůstatek původní vozovky, dlažby i obrubníků byl počátkem úvah radnice Prahy 10 rekonstruovat >> více

 

12 července, 2010 - Územní rozvoj

12. července 2010 - Volná plocha vymezená ulicemi Benešovská a Korunní a bývalou vozovnou Městských elektrických drah Královských Vinohrad byla v letech 1949 až 1972 využívána jako smyčka trolejbusu na trati Karlovo nám. – Nám. Míru – Orionka – Průběžná/Bělocerkevská. 15. října 1972 vyjel ze smyčky Orionka poslední spoj linky číslo 51 na Strahov, který byl také posledním spojem v historii trolejbusů v Praze.

 

Dochovaný pozůstatek původní vozovky, dlažby i obrubníků byl počátkem úvah radnice Prahy 10 rekonstruovat tuto zanedbanou plochu a s obnovou zeleně spojit i připomínku doby, kdy v Praze jezdily trolejbusy. Ve spolupráci s investorem protilehlé stavby a Dopravním podnikem hl. m. Prahy připravuje radnice rekonstrukci parčíku s trolejbusovou zastávkou.

 

Slavnostní otevření "historické trolejbusové zastávky" připravujeme na podzim, na "Dny Prahy 10". Ty se budou konat, stejně jako v minulých letech, v pravidelném termínu (1. - 10. října). 

 

Radnice Prahy 10 se znovu obrací na obyvatele, pamětníky a nadšence se žádostí o spolupráci při  připomenutí a obnově dalších zajímavých míst v našem okolí, v naší městské části. Uvítáme i historické materiály v podobě fotografií, tištěných materiálů atd., které nám pomohou uchovat vzpomínky pamětníků na to, jak dříve vypadaly veřejné prostory v Praze 10 i rozšířit archiv radnice o historické dokumenty. Kontaktní osobou je PhDr. Ivan Jamriška (IvanJ@praha10.cz, tel.: 267 093 699).

| mail