Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Setkání s občany v rámci komunitního plánování sociálních služeb

Praha 10 zorganizovala setkání pracovních skupin seniorů, občanů se zdravotním postižením, rodin s dětmi a dalšími zájemci o spolupráci na komunitním plánování.

Praha 10 zorganizovala setkání pracovních skupin seniorů, občanů se zdravotním postižením, rodin s dětmi a dalšími zájemci o spolupráci na komunitním plánování. „Schůzka byla věnována společné práci na vytvoření tzv. SWOT analýzy sociálních služeb na Praze 10, při níž je situace v oblasti sociálních služeb analyzována z hlediska silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Emil Dejmek.

Na základě výstupů ze schůzky vznikne pracovní verze SWOT analýzy. Finální verze bude dokončena v průběhu dalších setkání jednotlivých pracovních skupin, výhledově na podzim letošního roku. „Takto vzniklý materiál poslouží v konečné fázi jako jeden z podkladů při vytváření koncepce prvního Komunitního plánu sociálních služeb na území Prahy 10,“ upřesnil Dejmek.

Případným zájemcům bude SWOT analýza k dispozici na www.praha10.cz pod odkazem Komunitní plánování sociálních služeb
| mail