Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Rozpis 2. seče městské zeleně

Městská část má ve své svěřené správě na 140 ha ploch veřejné zeleně. Sekání trávy je pak jednou ze základních zahradnických činností, které na těchto pozemcích probíhají. Jak již bylo dříve předesíláno, pro seč trávy na městských pozemcích je stanovený harmonogram, kterým se smluvní firma musí řídit - harmonogram zde.

 

24 května, 2010 - Životní prostředí
Městská část má ve své svěřené správě na 140 ha ploch veřejné zeleně. Sekání trávy je pak jednou ze základních zahradnických činností, které na těchto pozemcích probíhají. Jak již bylo dříve předesíláno, pro seč trávy na městských pozemcích je stanovený harmonogram, kterým se smluvní firma musí řídit - harmonogram zde.
První seč v letošním roce měla podle tohoto harmonogramu být ukončena v polovině května. Tento termín se podařilo naplnit s dvoudenním prodlením vzniklým v důsledku častějších deštivých dnů, které na některých místech příslušné práce zpozdily.
Na první seč neprodleně navazuje seč druhá a ta probíhá v těchto dnech. Rozpis druhé seče je opět veřejně přístupný a vlastní kontrolu jeho dodržování má tak možnost si každý v místě svého bydliště udělat. Seznámit se s harmonogramem druhé seče je možné na webových stránkách městské části v sekci „novinky“. Znovu platí, že ne vždy může rozpis na den sedět se skutečným stavem, protože počasí poručit nelze a jeho důsledkům je nutné práce přizpůsobit.
Proč je někde posekáno a jinde nikoli?
Jak je uvedeno výše, městská část zabezpečuje sekání trávy pouze na pozemcích, které má ve své péči. Vizuálně sice může nastat určitý „paradox“, kdy část jednolitého celku je posekána a druhá nikoli. To je vždy způsobeno právě konkrétním vlastnickým vztahem. Na území Prahy 10 se stará ve větším rozsahu o zelené plochy ještě např. Technická správa komunikací hl. m. Prahy nebo magistrát. Mnoho dalších pozemků je pak čistě v soukromém vlastnictví, kde by si základní údržbu měl zajišťovat příslušný vlastník.
Podněty k nezajištěné údržbě veřejných ploch je ovšem vždy možné sdělit odboru životního prostředí městského úřadu.
| mail