Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Rodiče z Prahy 10 se mohou snadněji vrátit do zaměstnání

Radnice Prahy 10 nabízí rodičům účast v novém projektu, který jim pomůže usnadnit návrat na trh práce. „Projekt je určen pro rodiče na rodičovské dovolené s trvalým bydlištěm na území městské části Prahy 10, jejichž děti se nachází ve věkovém rozmezí 1,5 až 3 roky,“ uvedl tajemník radnice Prahy 10 Martin Slavík (ODS).

 

Radnice Prahy 10 nabízí rodičům účast v novém projektu, který jim pomůže usnadnit návrat na trh práce. „Projekt je určen pro rodiče na rodičovské dovolené s trvalým bydlištěm na území městské části Prahy 10, jejichž děti se nachází ve věkovém rozmezí 1,5 až 3 roky,“ uvedl tajemník radnice Prahy 10 Martin Slavík (ODS).

 

Projektový záměr s názvem „Do práce po rodičovské dovolené s „Desítkou“ usiluje o podporu souladu rodinného a pracovního života. Návrat do zaměstnání může být pro mnohé rodiče z různých příčin ztížen, např. ztrátou dříve získaných znalostí a dovedností, změnami na pracovním trhu během jejich rodičovské dovolené či nemožností pracovat u posledního zaměstnavatele. „Každému z rodičů, kteří se projektu zúčastní, bude poskytnuta individuální odborná péče,“ podotkl Slavík. Například rodičům, kteří se rozhodnou ke změně svého profesního zaměření bude umožněno absolvovat v rámci projektu rekvalifikační kurz dle jejich osobního výběru.

 

Významnou součástí projektu je doprovodná služba hlídání dětí. Tato služba bude rodičům nabízena po dobu jejich vzdělávání a rekvalifikace, přímo v místě konání vzdělávacích aktivit v plně vybavené herně. Realizace projektu bude probíhat na detašovaném pracovišti odboru sociálního v Jasmínové ulici 35 na Zahradním městě.

 

Projekt radnice zahajuje od 1. února. Máte-li zájem zapojit se do projektu, prosím kontaktujte Bc. Michala Kočí, vedoucího oddělení projektu EU, na telefonním čísle 272 657 063, a to každý všední den od 8.00 do 15.00 hod. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz v sekci sociálního odboru, resp. oddělení projektu EU, v oddílu aktuality. 
Na projekt získala radnice grant z evropského operačního programu Praha – Adaptabilita.

 

 

| mail