Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Římští legionáři bojovali na ZŠ Karla Čapka

Výukového pořadu s historickou tématikou – tentokrát se zaměřením na starověký Řím, římské legionáře a gladiátory se dne 23. 4. zúčastnili žáci ZŠ Karla Čapka.

29 března, 2011 - Školství

Výukového pořadu s historickou tématikou – tentokrát se zaměřením na starověký Řím, římské legionáře a gladiátory se dne 23. 4. zúčastnili žáci ZŠ Karla Čapka. Program byl organizován skupinou Pernštejni a tentokrát se zaměřil na výjevy a praktické ukázky ze života Římanů, přičemž do programu byli zapojeni i žáci, kteří měli možnost si vyzkoušet např. bojovou taktiku legionářů nebo se seznámit s dobovými replikami zbraní.
Pernštejni školu nenavštívili poprvé, žáci měli již dříve možnost absolvovat programy z období vrcholné gotiky, husitství, renesance nebo třicetileté války.
Skupina historického šermu Pernštejni vznikla v roce 1997 jako zájmové sdružení. Od roku 2000 se šermu věnuje na profesionální bázi. Hlavní náplní skupiny jsou naučně výchovné pořady pro základní a střední školy, s kterými účinkuje po celé republice.

| mail