Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Rekonstrukce Moskevské ulice v úseku Baškirská - Vršovická

Rekonstrukce se v září dočká Moskevská ulice v úseku Baškirská – Vršovická. Stávající dlažba bude postupně ve dvou fázích vyměněna za živičný povrch, čímž dojde ke značnému snížení hluku, způsobovaného koly projíždějících vozidel.

 

Rekonstrukce se v září dočká Moskevská ulice v úseku Baškirská – Vršovická. Stávající dlažba bude postupně ve dvou fázích vyměněna za živičný povrch, čímž dojde ke značnému snížení hluku, způsobovaného koly projíždějících vozidel. V 1. etapě, jejíž ukončení se předpokládá v polovině prosince, bude rekonstruována komunikace včetně přilehlého chodníku východně od středového dělicího travnatého pásu, tedy ve směru od Bohdalce.


Zatímco průchod pro chodce by měl být po celou dobu prací i přes určitá omezení zachován, vozovka bude zcela uzavřena. Objížďka bude vedena souběžně po vozovce západně od středového dělicího pásu, kde je nutno počítat s obousměrným provozem. Obslužnost ulic Magnitogorská, Uljanovská a dalších v oblasti sídliště „Vlasta“ bude zajištěna ulicí Baškirská. V samotném závěru 1. etapy v průběhu prosince dojde v rámci dokončovacích prací ještě ke krátkodobým změnám dopravního režimu, které samozřejmě budou řádně vyznačeny umístěním příslušného přechodného dopravního značení. Autobusová zastávka MHD „Koh-i-noor“ pro linku č. 101 ve směru Bohdalec zůstane až do konce 1. etapy v provozu.


Druhá etapa prací, kdy se bude opravovat protilehlá strana Moskevské ulice, by měla být realizována v průběhu příštího roku.  Informace o obou akcích jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách www.praha10.cz  „Dočasná dopravní omezení“.

 

| mail