Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Radnice zvítězila v soutěži Úřad roku "Půl na půl"

Praha 10 zvítězila mezi úřady městských částí v soutěži Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem, kterou vyhlašuje ministerstvo vnitra a společnost Gender studies.

 

 

 

Praha 10 zvítězila mezi úřady městských částí v soutěži Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem, kterou vyhlašuje ministerstvo vnitra a společnost Gender Studies.

 

 

 

"Komise posuzovala dotazníky, kde úřady vyplňovaly například zda mohou mít ženy pružnou pracovní dobu, zda mohou pracovat na půl úvazku nebo například z domova," uvedla Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.

 

 

Dalším kritériem pak bylo také to, kolik žen pracuje ve vedoucích funkcích a v jakém poměru je jejich počet k celkovému počtu vedoucích míst na úřadech, nebo zda má úřad speciální antidiskriminačních opatření.

 

Mezi úřady městských částí zvítězila Praha 10, jako nejlepší městský úřad byla vyhlášena radnice ve Žluticích. Nejmenší a zároveň nejlepší správní úřad v péči o zaměstnance je obecní úřad v Miloticích na Hodonínsku.

 

Soutěže se zúčastnilo šedesát dva úřadů samosprávy.

 

Cílem soutěže je sledovat, jak se daří zavádět principy rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice. Soutěž by měla podle ministerstva také vyrovnat šance žen a mužů v každodenním fungování úřadů.

 

Testovací první ročník proběhl v loňském roce. Tehdy se ho zúčastnilo 39 úřadů. Na základě soutěže už vznikla i příručka, která krajským úřadům radí, jak principy rovnosti mužů a žen vůbec realizovat.

 

 

 

 

| mail